Bli medlem

Vi är beroende av medlemmarnas avgifter och gåvor för vår 
verksamhet!

Medlemsavgiften är 150 kr för enskild, 200 kr för familj.
Pg 10 06 88 - 1
Var vänlig betala senast 31 aug.