Om oss


Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

 
Hembygdsföreningen ska i detta syfte arbeta för:
 
 Att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.

Läs mer >

Nyheter

Sommarcaféer 2022

Sommarcaféerna börjar nu den 3 juli och fortsätter på söndagar

t.o.m. 24 juli med olika sommarpratare.


Vi öppnar i Hembygdsparken  kl. 14 för kaffeservering  
på söndag med hembakat.
Sommarpratare klockan 15.00 på söndag är Yvonne Gill.
Hon har rubriken ”Olivia, Ruth, Solveig och jag”.
 
Alla välkomna!

Läs mer >

Midsommarbilder 2022

Klicka på länken nedan för att se sammandrag
och bilder från midsommarfirandet.
 

Gösta Holm

Vi tackar nyss bortgångne Gösta Holm för mångårig insats i Hembygdsparken!

Gösta Holm

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]