Om oss


Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

 
Hembygdsföreningen ska i detta syfte arbeta för:
 
 Att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
 
 Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.
 
 Att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.
 
 Att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.