De gröna åren

De gröna åren. Bok av Erik Lund, bearbetad av Claes Lund (Vätö) Utgiven av Vätö och Roslagsbro hembygdsföreningar 2017

De gröna åren. Bok av Erik Lund, bearbetad av Claes Lund (Vätö) Utgiven av Vätö och Roslagsbro hembygdsföreningar 2017. Pris: 120:- (Beställning, se Skrifter)

Välkommen till vår nya hemsida!

Sankt Eriks Gille är Roslags-Bro hembygdsförening. Gillet bildades den 18 maj 1960 på 800-årsdagen av Erik den heliges död. Initiativtagare var kyrkoherden K.A. Grandin.

Gillet har till uppgift att verka för hembygds- och församlingskänslans stärkande, att bevara rester av hembygdens gamla kultur samt att försöka skydda kultur- och naturminnesmärken, som kan bedömas att vara av värde för kommande släkten.

Hembygdsföreningens fasta punkt är den gamla gården Labacken, belägen i
Övra Söderby. Gården med boningshus, ladugård, lada och inventarier tillföll föreningen 1985 genom arv/donation.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter