Om oss

Sankt Eriks Gille är Roslags-Bro hembygdsförening. Gillet bildades den 18 maj 1960 på 800-årsdagen av Erik den heliges död. Initiativtagare var kyrkoherden Karl Arvid Grandin.

Gillet har till uppgift att verka för hembygds- och församlingskänslans stärkande, att bevara rester av hembygdens gamla kultur samt att försöka skydda kultur- och naturminnesmärken, som kan bedömas att vara av värde för kommande släkten.

Hembygdsföreningens fasta punkt är den gamla gården Labacken, belägen i
Övra Söderby. Gården med boningshus, ladugård, lada och inventarier tillföll föreningen 1985 genom arv/donation.