Föreningens årsskrifter

Hembygdsföreningen producerar årligen (med något undantag) en årsskrift med ämnen som handlar om Sandby förr i tiden. Nedan finns en lista över de årsskrifter som hittills har givits ut av föreningen. Alla medlemmar erhåller årsskriften som en del av årsavgiften från och med det år de blir medlem.

Följande årsskrifter har hittills utgivits:

 • 1996              Potatisland vid vulkanens kant (slutsåld – nytryck 2013)
 • 1997              Sandby socken under förhistorisk tid och medeltid (slutsåld – nytryck 2013)
 • 1998              Förändringar (större förändringar i bebyggelsen under 1900-talets slut)
 • 1999-2000    Södra Sandby  – socken i förvandling (slutsåld)
 • 2001              Agnes Andersson. Minnen, liv och tankar (slutsåld – nytryck 2013)
 • 2004              Så var det förr i Södra Sandby (byns brandväsen, Bröderna Ekstrands tryckeri samt silverskatten som 1882 grävdes upp vid kyrkogården).
 • 2005              Bränneriet (från verksamt brännvinsbränneri till bostäder samt anekdoter kring Sandbyoriginalet Anton Husing).
 • 2006              Dramatik och idyll i Måryd (dramatiken handlar om morden i Ryd 1802 och idyllen står entreprenören, jordbrukaren och naturälskaren Fritz Boijsen för, som grundare till det nutida naturreservatet)
 • 2007              Konst och litteratur i Sandby (text och bild om sandbykonstnären Gustav Berlin; Sandby bibliotek 1920-1970; Sandby mölla och Sandby medeltida bytomt).
 • 2008              KRIGET. Minnen från livet i Sandby 1939-1945 (om livet i byn under kriget med utgångspunkt i Greta Olssons dagböcker; Nils-Arne Andersson tar oss med på en byavandring i text och bild).
 • 2009              Sandbypartiet 1970-1973 (tre händelserika år i byns politiska liv när nyinflyttade akademiker i spåren av 1968 rörde runt i kommunpolitiken).
 • 2010              Skolorna i Sandby under 150 år (text och bilder om skolor och lärare i byn med omnejd; Gottfrid Landén berättar om sin tid som lärare på Byskolan).
 • 2011-2012     50 års Sandbyhistoria. Bilder 1900-1950 (Jubileumsboken – innehåller många bilder samlade/fotograferade av Lennart Heinesson från livet i byn, tex jordbruk, handel och hantverk, bryggeri, hotell, Sandbymaskiner, Persson & Gustafsson, Hardeberga stenindustri mm). Pris 100 kronor.
 • 2013              Gammalt och nytt (innehåller nytryck av 1996, 1997 och 2001 samt nya texter om ett gammalt hus i Sandby mosse och om fattighjälp i byn). Pris 100 kronor.
 • 2014               Från postmästare Wallins kamera – sandbyprofiler under 1950-talet. (Bertil Gustafsson och Nils-Arne Andersson har skrivit texter till postmästarens bilder). Pris 100 kronor.
 • 2015               Hur man förlustade sig i Södra Sandby, Hardeberga och Revinge (om caféer, hotell, bio, dansbanor och andra ställen där man roade sig). Pris 100 kronor.
 • 2016               Kvinnoporträtt från Södra Sandby med omnejd (21 kvinnor från trakten porträtteras, text och många bilder). Pris 100 kronor.
 • 2017                Livet i Södra Sandby kommun under 1950-talet. (Nedslag i kommunalfullmäktiges protokoll, skildringar från byarna i kommunen och intervjuer med 19 personer som minns denna tid.)

De flesta årsskrifter finns kvar att köpa för den intresserade. Alla skrifter t o m 2010 kostar 50 kr, fr o m 2011 kostar de 100 kr – och den senaste årsboken kostar 150 kronor. Dessa priser gäller om böckerna hämtas hos föreningen efter överenskommelse. Om böckerna skickas tillkommer kostnad för porto (f.n. 25 kr för tidigare böcker, fr o  m 2011/12 års bok kostar det 50 kr).

Du kan beställa med nedanstående formulär.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Jag önskar köpa följande bok/böcker

Markera genom att klicka i ringen framför det leveranssätt som passar dig bäst:
Jag hämtar boken/böckerna hos föreningen efter överenskommelseSkicka boken/böckerna till nedanstående adress. Portokostnad tillkommer

Ange namn och fullständig adress