Föreningens årsskrifter


Hembygdsföreningen producerar årligen (med något undantag) en årsskrift med ämnen som handlar om Sandbybygden förr i tiden. Nedan finns en lista över de årsskrifter som hittills har givits ut av föreningen. Alla medlemmar erhåller årsskriften som en del av årsavgiften från och med det år de blir medlem.

Följande årsskrifter har hittills utgivits:

 • 1996              Potatisland vid vulkanens kant (slutsåld - nytryck 2013)
 • 1997              Sandby socken under förhistorisk tid och medeltid (slutsåld - nytryck 2013)
 • 1998              Förändringar (större förändringar i bebyggelsen under 1900-talets slut)
 • 1999-2000    Södra Sandby  - socken i förvandling (slutsåld)
 • 2001              Agnes Andersson. Minnen, liv och tankar (slutsåld - nytryck 2013)
 • 2004              Så var det förr i Södra Sandby (byns brandväsen, Bröderna Ekstrands tryckeri samt silverskatten som 1882 grävdes upp vid kyrkogården). Pris 10 kronor
 • 2005              Bränneriet (från verksamt brännvinsbränneri till bostäder samt anekdoter kring Sandbyoriginalet Anton Husing). Pris: 10 kronor
 • 2006              Dramatik och idyll i Måryd (dramatiken handlar om morden i Ryd 1802 och idyllen står entreprenören, jordbrukaren och naturälskaren Fritz Boijsen för, som grundare till det nutida naturreservatet) (slutsåld)
 • 2007              Konst och litteratur i Sandby (text och bild om sandbykonstnären Gustav Berlin; Sandby bibliotek 1920-1970; Sandby mölla och Sandby medeltida bytomt). Pris 10 kronor
 • 2008              KRIGET. Minnen från livet i Sandby 1939-1945 (om livet i byn under kriget med utgångspunkt i Greta Olssons dagböcker; Nils-Arne Andersson tar oss med på en byavandring i text och bild). Pris 10 kronor
 • 2009              Sandbypartiet 1970-1973 (tre händelserika år i byns politiska liv när nyinflyttade akademiker i spåren av 1968 rörde runt i kommunpolitiken). Pris 10 kronor
 • 2010              Skolorna i Sandby under 150 år (text och bilder om skolor och lärare i byn med omnejd; Gottfrid Landén berättar om  sin tid som lärare på Byskolan). (slutsåld)
 • 2011-2012     50 års Sandbyhistoria. Bilder 1900-1950 (Jubileumsboken - innehåller många bilder samlade/fotograferade av Lennart Heinesson från livet i byn, tex jordbruk, handel och hantverk, bryggeri, hotell, Sandbymaskiner, Persson & Gustafsson, Hardeberga stenindustri mm). Pris 50 kronor.
 • 2013              Gammalt och nytt (innehåller nytryck av 1996, 1997 och 2001 samt nya texter om ett gammalt hus i Sandby mosse och om fattighjälp i byn). Pris 50 kronor.
 • 2014               Från postmästare Wallins kamera - sandbyprofiler under 1950-talet. (Bertil Gustafsson och Nils-Arne Andersson har skrivit texter till postmästarens bilder). Pris 50 kronor.
 • 2015               Hur man förlustade sig i Södra Sandby, Hardeberga och Revinge (om caféer, hotell, bio, dansbanor och andra ställen där man roade sig). Pris 50 kronor. 
 • 2016               Kvinnoporträtt från Södra Sandby med omnejd (21 kvinnor från trakten porträtteras, text och många bilder). Pris 50 kronor.
 • 2017               Livet i Södra Sandby kommun under 1950-talet. (Nedslag i kommunalfullmäktiges protokoll, skildringar från byarna i kommunen och intervjuer med 19 personer som minns denna tid. Pris 50 kr.
 • 2018               Räften - en del av Södra Sandby. (John Nilsson Räftegård, son till skogvaktaren i Frue Räften, har själv skrivit ner sina barndomsminnen från början av förra seklet. Andra berättelser från något senare tid kompletterar boken.) (slutsåld)
 • 2019               Södra Sandby i äldre tider - byavandringar med herrarna Andersson. (Nils-Arne Andersson och Bo-Arne Andersson tar oss med på bildvandringar i och runt gamla centrum.) Pris 50 kr.
 • 2020                Företag över och under mark i Södra Sandby. (Byn förändras, företag försvinner och i stället byggs det fler bostäder, t ex där Sandbymaskiner och Bryggeriet tidigare legat.) Pris: 50 kr.
 • 2021                Hardeberga: bygd och folk (En liten by men mycket finns att berätta, t ex om de stora gårdarna Hardeberga säteri och Arendala, men också om stenbrottet och nunnorna i Rögle kloster. Det handlar om föreningslivet i byn och om kända och mer okända personer från bygden.) Pris: 250 kr.
 • 2022                Sandby Mosse och Skatteberga. (Varför ser det ut som det gör i trakten? Varför finns det så många små hus i mossen? Skatteberga - hur en skogsdunge förvandlades från sommarstugeområde till permanent bebyggelse.) Pris: 250 kr.
 • 2023                Revinge - i text och bild. (Hur den lilla byn har sett ut genom århundradena, näringsverksamhet, kyrka, skola mm. Regementets inflytande på byn och trakten och det stora naturområde som övningsfältet medför.)  Pris 250 kr.                                                                 
                                                                 
Image

 

                                             

De flesta årsskrifter finns kvar att köpa för den intresserade. Om böckerna skickas tillkommer fraktavgift på 90 kronor.

Du kan beställa med detta formulär:

 

Namn

Gatuadress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Bokens namn/årgång

 

Förening:

Sandbybygdens Hembygdsförening

Skapad av: (2012-11-07 22:19:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sandbybygdens Hembygdsförening (2023-12-05 10:05:48) Kontakta föreningen