Bli medlem

Medlemskap i föreningen erhålls av enskild som ansluter sig till föreningen efter erläggande av avgift som fastställes av årsmötet. Medlemsavgiften är för närvarande 200 kronor per år.

Föreningens stadgar finns att läsa här.

Maka, make, sambo och barn under 18 år, boende på samma folkbokföringsadress som medlemmen, äger rätt att delta vid föreningens samtliga aktiviteter men har ingen rösträtt vid årsmötet.

Medlemsavgiften betalas in på föreningens bankgiro 665-0717 eller Swish 123 518 7901. Betalningen kan naturligtvis göras över din internetbank, ange då namn, adress och e-postadress.

Den som vill bli medlem i föreningen kan använda nedanstående formulär eller ta kontakt med kassören Jonas Nilsson eller någon annan i styrelsen. Adresser – telefon och e-post – finns på sidan Kontakta oss.

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]