Ebbaredsstugan


Ebbaredsstugan och hembygdsmuseets öppettider under sommaren 2024
Onsdagar 14:00 -16:00  12/6, 19/6, 26/6,  3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7,  7/8 samt 14/8.
Fredagar 14:00 - 16:00  28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8 samt 9/8.
Dessa tider är fasta, men Ebbaredsstugan kommer att vara öppen de flesta eftermiddagarna under sommaren.
Medtag gärna egen fikakorg men det finns även fika att köpa för billig peng. Entré: 25:-. Diverse hembygdslitteratur finns att köpa. Ebbaredsstugan ligger alldeles intill Stadsparken i Laholm, med fina promenadstigar och en fin lekplats.

Skolklasser och andra grupper: vid besök utanför de fasta tiderna kontaktar ni Kent-Ove Bengtsson 070-221 95 32 eller Lena Angviken 076-671 21 42.

Ebbaredsstugan och hembygdsmuseet
Ryggåsstugan i Laholms stadspark uppfördes ursprungligen i byn Ebbared i Veinge skogsbygd och var mangårdsbyggnad i en fyrlängad gård. Det är oklart när stugan, som är av sydgötisk typ, byggdes men på stackarebjälken är årtalet 1824 inristat tillsammans med initialerna HNS IAD. Det står för Hans Nilsson och Ingegärd Andersdotter som bodde i stugan då. Paret hade fyra söner och en dotter vilka alla förblev ogifta och kvarboende i stugan så länge de levde.

Byggnaden består av av högstugan med kätte (kök), vilka avskiljs av stackare- eller tiggarebjälken, vilken var gräns för hur långt in i stugan tiggare och andra objudna gäster fick gå, såvida de inte blev inbjudna till själva stugan. Detta var den enda del av byggnaden som var uppvärmd och fungerade som kök, vardagsrum, arbetsrum och sovrum, för två vuxna och fem barn alltså.

På ömse sidor om stugan finns de båda härbrena, eller häbbarena som det heter på sydhalländska. De utrymmena användes som vävstuga, förråd för textilier, mat och annat, samt som sovrum för gårdens eget folk och för gäster under de tider på året då det inte var för kallt för att sova där. Numera är det ena häbbaret vävstuga eller kistkammare medan det andra häbbaret någon gång, troligen i mitten av 1800-talet, byggdes om till två, av en sättugn uppvärmda, bostadsrum och ett kök.

År 1900 såldes gården till en annan familj som drygt tio år senare uppförde en ny mangårdsbyggnad. 1915 köptes hela längan av bröderna Gottfrid Bonnarp och August Andreasson som lät montera ner byggnaden för transport till Mellbystrand där den tjänstgjorde som sommarstuga för bröderna i fyra år. 1919 köptes byggnaden av Södra Hallands Hembygds- och Fornminnesförening och monterades upp i Stadsparken. I pingsthelgen 1920 öppnades den för besökande.

1931 lades nya sparrar och bräder samt nytt torvtak på högstugan. Textilier och bonader samt lösa inredningsföremål placerades och ordnades som bruket var i den sydhalländska skogsbygden. Golven lades om i häbbarena och i södra häbbaret inreddes de båda gavelkamrarna till bostad för vaktmästare. Med inneboende vaktmästare möjliggjordes att stugan kunde hållas öppen för besökande hela dagen. 1938-60 var Emma Persson vaktmästare och under alla de åren bodde hon och hennes son Folke i huset.

Under årens lopp skänktes ett stort antal föremål till föreningen och man beslöt att bygga ett hembygdsmuseum jämte stugan för att kunna härbärgera alla föremål. Museet, bestående av ett stort och två mindre rum samt övervåning som förvaringsutrymme, byggdes och invigdes 1934. I stora rummet har olika teman byggts upp; på ena långsidan finns jordbruks- och hantverksredskap, på andra långsidan finns köks- och tvättredskap, på ena kortsidan finns konstföremål med tydlig lokal prägel och på andra kortsidan finns stenåldersfynd. I de två mindre rummen finns textilier respektive föremål från Laholms gamla apotek.

Förening:

Södra Hallands Hembygdsförening

Skapad av: Ann-Christin Magnusson (2020-03-11 16:43:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ann-Christin Magnusson (2024-03-15 17:53:18) Kontakta föreningen