Bli medlem

Som medlem i Rödeby Norra Hembygdsförening är du välkommen att vara med på aktiviteter som vi arrangerar, du kan delta i studiecirklar som vi ordnar tillsammans med SV, och mycket annat. Du har också möjlighet att hyra Stengöls skola. 

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften (75 kr/år för enskild medlem, 150kr/år för familj) till Plusgirokonto 63 25 46-8.  Glöm inte skriva vem betalningen är ifrån.