Om oss

Rödeby Norra Hembygdsförening värnar om en levande landsbygd. Verksamheter ska kunna utvecklas och gemenskap och glädje är viktig i vår förening. För att lyckas måste vi hjälpas åt. Tillsammans äger vi Stengöls skola och badplatsen vid Stengölen.

Vi anordnar bl a studiecirklar, kroppkakefester, valborgsmässofirande, teater/musikkvällar, loppis. Deltar i Berättelser under Eken, samarbetar med kommunen  i Träffpunkt Stengöl. Skolan är tillgänglig att hyra för föreningens medlemmar.

Hembygdsrörelsen är en av landets största folkrörelser. Vi tar ansvar för att människors lika värde respekteras i samhället och är öppen för alla som delar vårt demokratiska synsätt. Vi vill vara en mötesplats för alla i bygden.