Om oss

 Riala hembygdsförening bildades 1934, då den gamla mangårdsbyggnaden vid Snåret och lite mark förvärvades. Byggnaden räddades därmed från att rivas och ett  stycke kulturhistoria har bevarats för eftervälden. Som besökare vid Snåret så  har du möjlighet att se en parstuga som bevarats i sitt ursprungliga skick  sedan 1700-talet och var bebodd in på 1900-talets början då en ny mangårdsbyggnad byggdes. Snåret ligger i Rumsättra by i Riala socken i dag en del av Norrtälje kommun. Hembygdsföreningen har under årens lopp varit mer eller mindre aktiv och haft olika typer av evenemang. I dag har föreningen ganska många aktiviteter för att samla hembygdsintresserade med anknytning till Riala och Roslagen. Se nedan under Årets evenemang vad som händer vid Snåret. Den största uppgiften för föreningen är att bevara byggnaderna vid Snåret, vilket kostar mycket, och kräver insatser av medlemmarna. Vid våra evenemang är alla välkomna

Program 2024 webb.pdf

Årsmötesprotokoll 2023 v1 skan.pdf