Bli medlem

För att bli medlem i föreningen sätter man in årsavgiften (150 kr/person) på bankgiro 446-4624.
Glöm inte att ange namn, adress och ev. e-post.