Bli medlem

Betala in medlemsavgiften, 150:-/år för enskild och 200:-/år för familj till vårt pluskonto 13 64 77-7 tillsammans med uppgifter om namn, adress och eventuell e-postadress.
Som medlem får du vår årsskrift Rättvikskrus som i handeln kostar 125:-

Vill du aktivt delta i föreningens arbete? Har du något specialintresse eller någon färdighet som du tror kan bli en del i vår verksamhet? 
Skicka ett mejl och presentera dig!  Allt är välkommet!


För frågor om medlemskap, kontakta vår medlemsregistrator .

Som medlem godkänner du att du förs in i vårt datorbaserade medlemsregister. Där registreras:
– för- och efternamn
– adress
– e-postadress om du uppgivit sådan
– betalningshistorik vad avser medlemsavgiften
Registret är endast avsett för medlemsadministration, är helt föreningsinternt och inga uppgifter delges utomstående.
Om du vill kontrollera om du finns i registret och vilka uppgifter som i så fall finns eller om du vill bli struken, kontakta vår medlemsregistrator.
Om du är medlem kommer din e-postadress att användas för att skicka ut föreningsinformation.