Gammelgården:
Sjurbergsvägen 3, 795 32 Rättvik
Kafé Nyfiket har öppet från helgen före midsommar t.o.m. andra helgen i augusti.

Dalskåpsmuseet med Ollas Olles gård:
Mejerivägen 3, Övre Gärdsjö. 795 92 Rättvik
Kontaktperson för Dalskåpsmuseet, Mejeriet och Ollas Olles gård är Mats Peres.
Det är hos honom Du bokar särskilda visningar, logi, aktiviteter mm.
Han nås på telefon 073-053 76 41.

Inbetalningar och gåvor:
Plusgiro: 13 64 77-7
Pg används för medlemsavgifter och gåvor.
Vill Du ge en gåva i samband med dödsfall, skriv från vem, till vem och eventuell hälsning eller annan text i meddelandefältet. Ange om möjligt även begravningsdag. Om dina uppgifter inte får plats, skicka e-post eller SMS. Vi skriver minnesblad som lämnas till begravningsbyrå eller efterlevande.

Bankgiro: 790-9484
För övriga inbetalningar

Organisationsnummer: 883200-2656

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]