Underhåll och reparationer

De omfattande reparations- och underhållsarbeten som Almbergs byggnadsvård under 2017 utfört på Gammelgården, har till stora delar finansierats av bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och av Länsstyrelsen Dalarna.
En redogörelse med bilder för arbetenas omfattning kommer i 2018 års Rättvikskrus.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färgLsty W

Julia Sundells dagboks- och minnesanteckningar

Julia Sundell (1856-1930) var klockar- och skollärarhustru i Rättvik under en brytningstid för både lokalsamhället Rättvik och för världen i stort.
Hon skrev personligt präglade dagboks- och minnesanteckningar om livet i Rättvik, i stort som smått och inte utan både bett och udd i pennan.
Hennes iakttagelser, hågkomster och kommentarer finns nu utgivna med många, tidigare ej publicerade, foton.
Denna lilla skrift är ett måste för den lokalhistoriskt intresserade och finns att köpa hos
Sörlins bokhandel.
Den kan också beställas från Rättviks Hembygdsförening. Den kostar då 100:- plus porto.

Sundell

ORDBOK ÖVER RÄTTVIKSMÅLET

RHFFotograf: RHF

Nu är den här, den tredje, omarbetade, uppdaterade och utökade upplagan av
ORDBOK ÖVER RÄTTVIKSMÅLET!
Den finns att köpa hos Sörlins bokhandel i Rättvik eller så kan den beställas direkt från
Rättviks Hembygdsförening.

Pris: 300:- plus porto.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter