Hembygdsföreningens kulturpris

STATUTER
för Rättviks Hembygdsförenings kulturpris
1.  Syfte
Genom priset ska Hembygdsföreningen uppmärksamma och visa uppskattning för en kulturgärning som i vid bemärkelse gagnat den lokala kulturen och dess fortlevnad som en naturlig del av rättvikarnas vardag och fest.
Priset kan också ges till den eller dem som genom dokumentation, praktiskt arbete eller på annat sätt skildrat och bevarat kunskapen om Rättviksbygden och dess inbyggares historia, utkomst, språk, dräkt och levnadsvillkor.

Priset kan ges antingen för en enstaka insats av stor betydelse eller för att uppmärksamma ett långvarigt och träget arbete i det tysta.

2.  Nominering och val
Det står envar rättvikare fritt att nominera kandidater till priset. Uppmaning till att lämna förslag annonseras i RättviksNytt i januari och förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före ordinarie årsmöte.
Som kandidat kan föreslås enskild, organisation eller företag. Även en grupp som exempelvis arbetat mot ett gemensamt mål eller inom ett projekt kan tilldelas priset.

Föreningens styrelse utser pristagare och styrelsens beslut kan inte överklagas.
Priset kan utdelas flera gånger till samma mottagare.
Priset delas normalt ut årligen men om styrelsen finner att nominerade kandidater inte motsvarar statuternas krav, utdelas inget pris.

3.  Priset
Priset består av ett inramat exemplar av Jerk Werkmästers diplom från 1942, ett tusen kronor samt blommor och delas ut i samband med föreningens årsmöte.

Sedan priset ”återuppstått” efter många års vila, har det tilldelats:
2013:
Thomas Jacobs
 för hans mångåriga arbete med att forska om, dokumentera och på olika sätt sprida kunskap om kalkhanteringen i Rättvik, från den månghundraåriga småskaliga och traditionella till dagens industriella verksamhet
2014:
Karnes Åke och Folke Lisell för att de var och en inom sin specialitet men ändå indirekt gemensamt, under många år gjort en kulturgärning vid midsommarfirandet på Gammelgården.
2015:
Gudrun Kellner och Sune Garmo för ett mångårigt arbete med RättviksKrus, inte bara vad gäller redigering och utgivning utan även den stora mängden textbidrag med stor bredd och variation.
2016:
Irene Jansson
för hennes hängivna arbete med att tyda och sammanställa Rättviks kyrkoarkivs personalier och för bakgrundsteckning och fördjupningar som tillsammans resulterat i boken ”RÄTTVIKSFOLK”
2017:
Kulturföreningen KAOS med Kafé Nyfiket för att de med ungdomlig entusiasm parad med den största respekt för tradition och miljö givit Gammelgården ytterligare en dimension
2018:
Maj Johansson, Nedre Gärdsjö,  för hennes mångåriga arbete med att bevara och sprida kunskapen om de speciella rättviksknytningarna och om hur de knypplas

 

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter