Välkommen till Ramnäs-Virsbo Hembygdsförening

Ramnäs-Virsbo Hembygdsförening bildades 1985 och har i dag ca 280 medlemmar.

Vi vill värna om hembygden och dess historia, de kulturella miljöerna och traditionerna.

Varmt välkomna att delta i våra aktiviteter.