Om oss

 

 


Välkomna till Ramnäs-Virsbo Hembygdsförening.

Föreningen bildades 1985 och har i dag ca 230 medlemmar.

Vi vill värna om hembygden och dess historia, de kulturella miljöerna och traditionerna genom:

- att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.

- att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.

- att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället. 

- att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

Varmt välkomna att delta i våra aktiviteter.