Om oss

Välkommen till Oxie Härads Hembygdsförenings hemsida.

Lyssna

Oxie Härads Hembygdsförening bildades 1931 och är medlemmar i såväl Sveriges som Skånes Hembygdsförbund.

Oxie Härads Hembygdsförening har drygt 540 medlemmar (inkl. familjemedlemmar).

Föreningen har till ändamål att stödja hembygdsvård och hembygdsforskning samt sprida kännedom om detta i häradet.

Hembygdsföreningen ger sedan lång tid tillbaka varje år ut en årsbok.

Föreningen anordnar berättaraftnar, byavandringar, utfärder, studiebesök och sockenträffar.

Bröddarps mölla ägs av föreningen och är öppen för allmänheten på mölledagen, 1:a söndagen i juli.

Gårdsdiplom delades ut till de gårdar som hade varit i samma släkts ägo i mer än hundra år.