Om oss

Välkommen till Oxie Härads Hembygdsförenings hemsida.

Lyssna

Oxie Härads Hembygdsförening bildades 1931 och är medlemmar i såväl Sveriges som Skånes Hembygdsförbund.

Oxie Härads Hembygdsförening har 528 medlemmar (inkl. familjemedlemmar).

Föreningen har till ändamål att stödja hembygdsvård och hembygdsforskning samt sprida kännedom om detta i häradet.

Hembygdsföreningen ger sedan lång...

Läs mer >

Nyheter

Kyrkogårdsvandring i Vellinge, 4 juni kl.14.00. Håkan Nilsson och Kaj Persson är guider.


Öppet hus av Pålssonhuset, guidning och visning. Varje söndag kl.14-16.


Berättarkväll i Krumby - Höstprogram 2023.pdf


OHH Medlemsblad våren 2023.pdf


Är man intresserad av av köpa Årsboken kostar den 200 kr.

Övriga Årsböcker kan ses...

Läs mer >

OHH står utan lokal sedan den 31 dec 2021.

Vi söker lokal för vårt boklager och arkiv.

Återkom till ordförande om du har något att erbjuda. E-post: [email protected] eller 0736-26 22 49


Med dagens teknik underlättar det att styrelsen kan nå OHH medlemmar via epost. Det går snabbare, är billigare och enklare. 

Följer man inte...

Läs mer >