Bli medlem:

170 kr/medlem och 30 kr/familjemedlem

Bankgiro 5883-1041 eller swish 12 30 79 78 78

Märk: Ditt namn, adress och postadress

Välkommen som medlem i Oxie Härads Hembygdsförening!

I din medlemsavgift ingår årsbok som erhålles i slutet av året.
Du är välkommen att deltaga i våra aktiviteter:
berättaraftnar, byavandringar, utfärder, studiebesök och sockenträffar.
Se i kalendern när vi har nästa aktivitet.
Vill du komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till [email protected]


Kontakta oss per telefon eller epost:

Ordförande:

Robert Jensen mobil/sms 0736–26 22 49,  epost: [email protected]  

Vice ordförande:  

Bror Olsson 040-46 64 79, 0702-43 35 08

Sekreterare:

Kaj Persson 0708-66 48 59

Vice sekreterare:

Ingegärd Regnell 0733-90 68 72

Kassör:

Rolf Lundahl 0701-83 99 95

Ledamot

Torsten Larsson 0768-32 01 74

Holger Sverin 0708-48 61 03

Suppleant:

Sjunne Nilsson 0709-51 53 94

Gunnel Erlandsson 0768-84 16 70

Valberedning:

Bjarne Harved 0702-96 40 23 (Sammankallande/ordförande)

Lennart Björk 040-54 84 22


Bokförsäljning

Robert Jensen 0736-26 22 49

Mölleansvariga:

Drift och underhåll: Möllegruppen - Ingemar Nilsson, Eskil Brodde och Håkan Fredriksson (sammankallande)

Kontaktpersoner till styrelsen - Torsten Larsson & Sjunne Nilsson

Samordnare för sockenombud:  

Ordförande - Robert Jensen 

Lotterikommitté:

Torsten Larsson & Sjunne Nilsson

Årsbokskommittén:

Styrelsen med hjälp av Berättargruppen

Bok- och Arkivgrupp:

Robert Jensen och Bror Olsson

Medlemsblad:

Robert Jensen, Ingegärd Regnell och Kaj Persson 

Hemsida & social medier 

Webmaster ordf. Robert Jensen och Kaj Persson.

Facebook Kaj Persson och Rolf Lundahl

Marknader:

Holger Sverin och Gunnel Erlandsson