Kontakta oss

 Kanslivägen (V. Ingelstad), 235 41 Vellinge, Sverige. (fd kommunhus, ca 100 m från tågstation)
 0736-26 22 49 (ordförande)[email protected]

Bli medlem:

170 kr/medlem och 30 kr/familjemedlem

Bankgiro 5883-1041 eller swish 12 30 79 78 78

Märk: Ditt namn, adress och postadress

Välkommen som medlem i Oxie Härads Hembygdsförening!

I din medlemsavgift ingår årsbok som erhålles i slutet av året.
Du är välkommen att deltaga i våra aktiviteter:
berättaraftnar, byavandringar, utfärder, studiebesök och sockenträffar.
Se i kalendern när vi har nästa aktivitet.
Vill du komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till [email protected]

Besök oss:

Bok- och Arkivgruppen har öppet 1:a tisdagen i månaden kl.13.00-16.00, i föreningslokal på Kanslivägen (fd kommunalhus) i V.Ingelstad.


Kontakta oss per telefon eller epost:

Ordförande:

Robert Jensen mobil/sms 0736–26 22 49,  epost: [email protected]  

Vice ordförande:  

Bror Olsson 040-46 64 79, 0702-43 35 08

Sekreterare:

Bertil Lindberg 0705-91 67 67

Vice sekreterare:

Gunnel Erlandsson 040-54 92 46

Kassör:

Rolf Lundahl 0701-83 99 95

Ledamot

Torsten Larsson 0768-32 01 74

Kaj Persson 0708-66 48 59

Holger Sverin 0708-48 61 03

Suppleant:

Lena Bååth 0709-44 47 03

Sjunne Nilsson 0709-51 53 94

Valberedning:

Lennart Björk 040-54 84 22 (Sammankallande/ordförande)

Robert Lundqvist 0704-44 50 19


Bokförsäljning

Gunnel Erlandsson 0768-84 16 70, 040-54 92 46

Mölleansvariga:

Gunnel Erlandsson och Holger Sverin

Samordnare för sockenombud:  

Ordförande - Robert Jensen 

Lotterikommitté:

Torsten Larsson & Lennart Ekberg

Årsbokskommittén:

Styrelsen med hjälp av Nätverket Oxie Byar

Bok- och Arkivgrupp:

Gunnel Erlandsson & Robert Jensen

Medlemsblad - Styrelsen 

Hemsida & social medier 

Webmaster ordf. Robert Jensen. Rolf Lundahl och Kaj Persson

Marknader:

Gunnel Erlandsson & Holger Sverin