Oxelösund i Sörmlandsbygden

Vi har möjlighet att komplettera våra exemplar av Sörmlandsbygden då kansliet omorganiserar och flyttar till mindre lokaler. Vårt mål är att det ska finnas kompletta uppsättningar på Oxelösundsrummet och på Mästerlotsen. Vi försöker också ta hand om de överexemplar som kan finnas som innehåller artiklar om Oxelösund och skärgården.

Här följer en förteckning över artiklarna och i vilken årgång av Sörmlandsbygden som de finns.

 

Årgång Klass Titel Författare
1932 N Geografi Vår hembygd Sederholm, G
1938 Q Ekonomi, näringsväsen En enfaldig, men derhos uppriktig fiskare… Thunberg, Ivar Thor
1943 N Geografi Oxelö krog – Oxelösunds bygdegård Schnell, Ivar
1947 H Skönlitteratur: dramatik Vackra Britta på Oxelö krog Schnell, Ivar
1956 P Teknik, industri och kom Ur Oxelösunds lotsplats historia Sundström, Karl-Gustav
1958 N Geografi Oxelösund Berg , Åke
1962 Q Ekonomi, näringsväsen Skötökor och strömmingsfiske Sundström, Karl-Gustav
1966 P Teknik, industri, kom När ångbåtarna kom till Sörmlandskusten Sundström, Karl-Gustav
1968 P Teknik, industri och kom Sörmländska lotsplatser Sundström, Karl-Gustav
1970 B Allmänt och blandat Skärgårdsmuseum Sundström, Karl-Gustav
1972/73 N Geografi Oxelösund – en industristad Seger , Ruben
1975 P Teknik, industri och kom Har vi glömt att vårda våra byggnader? Nordlund, Henric
1980 Q Ekonomi, näringsväsen Medeltida fiskevatten i Oxelösunds skärgård Sundström, K.G
1981 P Teknik, industri och kom Den gamla seglingsbeskrivningen berättar Sundström, K.G
1981 U Naturvetenskap Vem äger Sörmlands skärgård? Wohlin, Rolf
1982 N Geografi Hävringe kallar… Wohlin, Rolf
1984 B Allmänt och blandat Hembygdsföreningarn i Södermanland
1985 B Allmänt och blandat Från skärgårdsmuseum till Östersjömuseum Rosander, Lennart
1985 P Teknik, industri och kom Att täppa gärdsgård – ett hantverk från gången tid Zetterberg, Thor
1988 K Historia Oxelösunds kommun Ekroth Colliander, Harriet
1991 Q Ekonomi, näringsväsen I bondens trädgård Flinck, Maria
1993 P Teknik, industri, kom Sveriges första lotsbåt med motor Regnell , Sten
1994 N Geografi Källskären – öarna för vinden Wohlin, Rolf
1995 P Teknik, industri och kom Vattenkvarnar i Sörmland Fogelberg, Thor-Leif
1996 Q Ekonomi, näringsväsen Odlingslandskapet Höglin, Stefan
1997 P Teknik, industri och kom Sörmländska fartygsnamn Eriksson, Gert-Ove
1997 N Geografi Av gös och braxen ymnigt Lönnqvist, Olov
1999 K Historia Mastvraket utanför Oxelösund, ett orört fartyg … Nilsson, Torleif
1999 P Teknik, industri och kom Segelleden som informationsprojekt Prenzlau-Enander, Gabriele
1999 P Teknik, industri och kom Kung Valdemars segelled Prenzlau-Enander, Gabriele
2002 P Teknik, industri och kom Hävringe båk 250 år – arkiven berättar Fröman, Anders
2002 J Arkeologi Jungfru Catharina – en flygande holländare Rönnby, Sven Erik
2007 N Geografi Oxelösund – järnet, självbilden och framtiden Höglander, Agneta
2010 N Geografi Femörefortet i Oxelösund Hansson, Lars
2010 P Teknik, industri och Där tiden är synlig, är den fyrsken Wohlin, Rolf