Välkommen till Östra Karups Minnesvårdsförening.

Östra Karup ligger på Hallandsåsens nordsluttning i nordöstra delen av Båstad kommun. Här samsas villakvarteren med ladugårdar och jordbruksmark.
Östra Karup har i alla tider haft ett utsatt läge vid landsvägen över Hallandsåsen. Byns befolkning våldgästades ofta av förbipasserande soldater, snapphanar och rövare.
Idag är den fridfulla byn präglad av boende, småindustri, handelsområde och jordbruk. Här finns kommunens äldsta kyrka som uppfördes under
1000-talet.
Strax öster om byn går mototrvägen E6/E20 mellan Malmö och Göteborg i en brant stigning över Hallandsåsen.
Namnet Karup kommer från en man vars namn var Kake och röjde mark
på 900-talet och byggde sin gård här.
Kort före vikingatidens början och under hela vikingatiden uppstod bebyggelser med namn på -torp. Torp betyder i detta sammanhang gård, och det framgår, att byarna vanligen börjat som en enda gård. Ibland ändras ändelsen till -arp eller -rup.
Hitta aktivitet

Inga aktiviteter