Om oss

Välkommen till Östra Karups Minnesvårdsförening.

Östra Karup ligger på Hallandsåsens nordsluttning i nordöstra delen av Båstad kommun.

Här samsas villakvarteren med ladugårdar och jordbruksmark.
Östra Karup har i alla tider haft ett utsatt läge vid landsvägen över Hallandsåsen. Byns befolkning våldgästades ofta av förbipasserande soldater, snapphanar och rövare.
Idag är den fridfulla byn präglad av boende, småindustri, handelsområde och jordbruk. Här finns kommunens äldsta kyrka som uppfördes under
1000-talet.
Strax öster om byn går motorvägen E6/E20 mellan Malmö och Göteborg i en brant stigning över Hallandsåsen.

Vår förening bildades 1978 efter en studiecirkel i minnesvård 1977.
En av initiativtagarna var Stig Edenfur som också ledde studiecirkeln.
Verksamheten vilar på fyra grundpelare:

  • Insamling av dokument och fotografier.

  • Möten med föredrag, bildvisning, underhållning och utställningar.

  • Styrelsens arbete med att uppspåra och tillvarata eller dokumentera
    värdefulla kulturmiljöer. Som exempel kan nämnas att 135 torpruiner har skyltats och dokumenterats.

  • Studiearbete. Varje vinterhalvår genomförs en studiecirkel där olika delar
    av bygdens historia behandlas. De viktigaste resultaten har skrivits ner som
    underlag för en serie häften som föreningen publicerat.

Exempel på årligen återkommande arrangemang är:
Höstagille, julagille, årsmöte, vispdag med klass 4, gökotta, torpvandring,
kyrkovandring, studieupptaktsmöte och studiecirkel.
Dessutom deltar vi i Båstad Kommuns Kulturvecka under oktober månad.
Då brukar vi samarbeta med andra kulturella organisationer i socknen
kring ett gemensamt tema.

Vår föreningslokal finns på Kristallvägen 11 (källarplan) i Östra Karup.