Hembygdsföreningens nya styrelse

Ordförande: Sara Buster
Kassör: Nicke Göthe
Sekreterare: Erik Hjelte
Vice ordförande: Eva Hårdén
Övriga ledamöter: Tomas Sjööns, Per Ax, Kurt Rågstad,
Bo Conradson (Orsa kommun), Christina Bengts (Orsa jordägarnämnd)

JULMARKNAD på Orsa Hembygdsgård

Lördagen 9 dec, kl 12-16

Filmpremiär: The Tom Coleman Story

Filmen ”The Tom Coleman Story” har svensk premiär på Orsa Hembygdsgård den 30 september och 1 oktober.
Tom Coleman är tredje generationens orsa-amerikan och den siste orsamålstalaren i USA. Han fyllde 95 år i våras.

Tom Coleman är läkare och han har tillsammans med sin hustru Elaine ägnat en stor del av sitt liv till att arbeta bland fattiga människor i Afrika.

Före filmen blir det ett scenprogram. Judy och Bill Coleman, barn till Tom och Elaine, kommer att vara med och berätta om sin far.
Det blir också spelmansmusik och orsamål, samt olika filmklipp av Tom, när han berättar på orsamål.
Tom själv kommer att vara med via Skype.

Biljetter kan köpas på www.cameraQ.com
eller av Studiefrämjandet i Orsa tel. 0250-436 10

Hembygdsföreningens årsskrift

Hembygdsföreningens årsskrift ”Kalln ö kelindji” (eller ”Gubben och gumman” på svenska) finns att köpa på Orsa kulturhus och Skattunge Handel. Pris 60 kr.
Du kan också beställa den genom att sätta in 75 kr på bankgiro 696-8440. Ange namn och adress, så skickar vi den med posten.

Skräddar-Djurberga sommaren 2017

Fäboden är öppen 22 juni till 30 juli. Kor och får finns på fäboden.

Kaffeservering fr o m 4 juli. Kl. 12.00 – 17.00. Serveringen stängd måndagar.

Fäbodgudstjänst
Söndagen den 16 juli kl 14.00.

Fäboddag
Torsdagen den 20 juli kl 12.00.
Fäbodmusik, slåtter och guidning.