Föreläsning om hästhushållning i Orsa

Många intresserade kom och lyssnade på Birgitta Lillpers föredrag om hästhållning och seldon

Föreläsning om hästkulturen i Orsa

Birgitta Lillpers berättar om hästkulturen i Orsa i äldre tid.
Hon presenterar sin bok ”En Häst Brun till färjen” och visar en del hästföremål ur Hembygdsgårdens samlingar.

Söndagen den 4 november kl 15

Kaffeservering!

 

Julmarknad

Julmarknad på Orsa Hembygdsgård lördagen den 8 december kl 12-16

(anmälan för bord: Gun Liverstam 070-204 61 90, [email protected])

Skräddar Djurberga

Ett nytt tak på eldhuset i Skräddar Djurberga!

Tack Anders Jemt och Leif Berg ni gjorde ett jättebra jobb!

Toppen!

NYHETSBREV

Finns där nyheter eller ett evenemang?

Abonnera dig på vårt nyhetsbrev, skicka ditt e-postadress till: [email protected]

Vi hörs

Nya tak på Thalinsgården

Nu har de klarat av jobbet!

Det blev jättefint!

I minne av Lars Niklasson

Lars Niklasson

Lars Niklasson har avlidit på sitt 83 levnadsår. Han var en skogsman av den gamla stammen. Han var född i Uddevalla och började sin skogsmannabana som skogsarbetare och flottare i Norrland.  Det var medan man ännu arbetade med handverktyg. Han utbildade sig till skogvaktare och jobbade bland annat som kronojägare på Särna revir innan han började som skogslärare på Gotland, Dals Ed och i Älvdalen innan han bosatte sig i Orsa.

Lars hade ett mycket stort intresse och kunskap i gamla arbetsmetoder inom skogsbruk, järnframställning och smide. Han var aktiv i hembygdsföreningen och slöjdlaget och höll bland annat  många smideskurser i smedjan. Han var med och startade ”kolkraft” och kolmilan vid Grunubergssågen och blästan i Bergkarlås där man framställer järn från myrmalm.

Lars hade en lugn och fin framtoning och skapade respekt med sin kunskap och sitt engagemang . Han var en stor inspirationskälla som lämnar ett stort tomrum.

Kulturarvsdagar

Det blev en jätte uppskattad helgen, många människor kom förbi och njutandes av våra olika evenemang !

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hästföreläsning 4 november kl.15

Den 4 november kl.15

Berättar Birgitta Lillpers om äldre orsahästhållning och visas en hel del hästföremal på Orsa Hembygdsgård.

LINLADAN ÖPPET PÅ SÖNDAG 9 SEPTEMBER KL.12-15