Bli medlem

Bli medlem i föreningen!

årsavgift 150 kr

familjemedlemskap 200 kr

I medlemskapet ingår årsskriften Kalln ö kelindji - Gubben och gumman

Betala in på bankgiro 696-8440 eller swish 123 149 2719, och ange "ny medlem". Skriv även ditt namn och adress!