Orsa Hembygdsgård


Image

Orsa Hembygdsgård har många gamla, vackra timmerbyggnader och intressanta föremål. Här finns Orsastugan, loftet, stall, fähus, härbren mm. Gården har både bagarstuga och smedja, som kan användas av medlemmar och kursdeltagare.

Det är mer än 100 år sen som Orsa Hembygsgård kom till. Gårdens byggnader är alla flyttade från olika delar av Orsa utom Orsastugan (som vi ibland kallar för Gammelstugan) som nybyggdes på platsen.

Våren 1917 påbörjades byggandet av Hembygdsgården, sju år efter föreningens bildande. Sockenmännen hade redan år 1915 på kommunalstämman beslutat att upplåta sockenundantaget vid Enåbron som tomtplats för en hembygdsgård. Den första byggnaden var Orsastugan, som nybyggdes på platsen 1917-21.

1920 anslöt sig hembygdsföreningen till Dalarnas Hembygdsförbund där Gustaf Ankarcrona var ordförande. Den ena byggnaden efter den andra förvärvades till hembygdsgården. De märktes ned och kördes fram utan ett öres ersättning. Som tack ordnades ett gammaldags "timmerkalas" där man bjöd på "jåtå" (mat på orsamål).

Image

Timmerkalaset 1922.  Flera timmerhus har fraktats till gården.
Orsastugan och loftet finns redan på plats. Foto: Karl Lärka. 


1949 ville man komplettera hembygdsgården med en gedigen slöjdstuga i gammal byggnadsstil och ingenjör Erik Moraeus utarbetade förslag. 1952 färdigställdes Slöjdstugan, som var en tillökning av stora mått. Bygden hade fått en lokal som var tjänlig att använda för föreningens underavdelningar och andra föreningar samt till fester och arrangemang.

I slutet av 70-talet gjordes, med folkdansarna som drivande part, en stor tillbyggnad av en dansloge som invigdes 1980.

2011 var nästa stora ombyggnation färdig. Då tillkom bl.a. ett stort, modernt kök.

Image

Slöjdstugan.

Hitta till Hembygdsgården

Åter till startsidan

Förening:

Orsa-Skattunge Hembygdsförening

Skapad av: (2012-01-15 16:55:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Orsa-Skattunge Hembygdsförening (2022-07-18 12:57:17) Kontakta föreningen