Bygdegården i Östra Flyboda

 

När Örkeneds socken blev eget pastorat 1868 behövdes en prästgård. En av gårdarna i Östra Flyboda köptes in av socknen att fungera som prästgård och löneboställe. Gården var tidigare flyttad till platsen på 1840-talet genom laga skifte.
Den förste kyrkoherden, Carl August Suneson, flyttade in 1868. Han utvecklade jordbruket, byggde nya ekonomibyggnader och byggde till mangårdsbyggnaden. Gården fick då sitt nuvarande utseende.
Suneson häktades 1887 för förskingring och förfalskning. I slutet av 1888 dömdes han till fängelse och avsattes. Han blev den siste prästen som brukade gården.
Ny kyrkoherde blev Olof Heurgren som flyttade in 1890. Han efterträddes 1897 av Olof Olinder, som bodde i prästgården i tio år. Han avlöstes av kyrkoherde Swen Bernhoff 1907. I den västra av ekonomibyggnaderna inrättades 1918 en bostad för arrendatorn, som förvaltade jordbruket.
Bernhoff stannade i trettio år som kyrkoherde och avlöstes av sin svärson, Ernst Tegberg, som tidigare kommit till församlingen som komminister. Tegberg flyttade in 1937.
Men redan 1939 flyttade Tegberg till en nybyggd prästgård invid kyrkan i Lönsboda. Den gamla prästgården såldes till JUF som sedan drev den som Bygdegård med fester och olika arrangemang. I mitten av 1940-talet fick hembygdsföreningen disponera några rum på ovanvåningen för att inrätta ett museum.
Efter hand som JUF’s verksamhet tynade, ökade hembygdsföreningens engagemang i Bygdegården. Skolan hyrde lokaler i Bygdegården under några perioder. Efter förhandlingar med stiftsnämnden fick hembygdsföreningen 1979 förvärva ekonomibyggnaderna i anslutning till Bygdegården. Dessa renoverades och har sedan använts som museilokaler.
I mitten av 1990-talet skedde en tillbyggnad av den östra uthuslängan, för att kunna visa upp den av brandkåren skänkta brandbilen och brandredskapen. Således fick Bygdegården då en egen brandstation.
Idag uppvisar Bygdegården ett mycket sevärt museum, som speglar den tid, som yngre generationer idag inte har upplevt. Byggnaderna är väl underhållna och anpassade till de olika verksamheter, som hembygdsföreningen bedriver.

Öppet:
Enligt gällande program (se Aktiviteter ovan till höger).
Bokning av grupper, Inger Augustsson, 0479-510 76.

Adress:
Skylt vid väg 119 mot Ryd/Tingsryd.

Övrigt:
Parkering vid Bygdegården. Vid större evenemang, anvisad parkering.
Handikappramp till bottenvåningen på Bygdegården.