Styrelsen:

Bertil Nilsson, ordförande, 076-115 02 34
Daniel Andersson, sekreterare, 070-149 75 42
Barbro Tegberg Hansson, v. sekr., 073-411 71 08
Karin Andersson,  kassör, 073-047 43 10
Annette Anderberg,  070-994 43 07
Lars Arvidsson, 070-560 05 21
Tommy Gustavsson, 073-320 41 66
Åsa Ingemansson, 0479-201 73
Peter Nilsson, 070-653 62 20
Lars Svensson, 072-235 38 00

Webbansvarig:

Sven Hellgren, [email protected]

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]