Korgmuseet


Örkeneds Hembygdsförening fick 1984 den gamla korgfabriken av den siste ägarens dödsbo. Föreningen renoverade byggnaden och ställde iordning den till museum. Korgmuseet är nu ett exempel på en mycket välbevarad, småskalig industrianläggning.

På initiativ av Julius Håkansson startades AB Lönsboda Korgfabrik 1918. Denne hade lärt korghantverket av sin svärfar Olof Nilsson, som drev korgmakeri i Tommaboda.

Bolaget startade rörelsen i August Jönssons övergivna snickeriverkstad, bakom skomakare Rosqvists uthus. Julius Håkansson blev disponent. Rörelsen krävde en ny fabriksbyggnad. Den byggdes 1918 norr om den befintliga. Den försågs med maskiner som drevs med remmar via en transmission i taket. Kraften kom från en ånglokomobil, placerad vid gaveln på den norra sidan.

Men redan 1919 tecknades kontrakt om elanslutning och lokomobilen byttes mot en elmotor.

Tiderna blev sämre och rörelsen gick sämre. Bolaget trädde i likvidation 1921. Likvidatorer utsågs, bland dem lantbrukare Olof Bengtsson i Grimsboda. Han kom att ta ett fast grepp om bolaget och fabriken. Han hade stor erfarenhet av korgtillverkning och var således väl skickad att ta ledningen i bolaget. Han utsågs därför till VD 1922 och övertog sedan hela rörelsen på 1940-talet.

Störst omfattning och flest anställda hade fabriken på 1940- och 1950-talet. Förutom spånkorgar tillverkades då även ostaskar av spån för mjukost. Spånkorgarna levererades genom olika kedjor till butiker från norr till söder i hela landet. Ostaskarna levererades till olika tillverkare av ost.

ImagePå 1950-talet kom nya material, bl.a. plasten, som ganska snabbt konkurrerade ut spånkorgarna, som emballage. De äldre korgmakarna, till vilka Olof Bengtsson hörde, ställde aldrig om produktionen. De ville inte erkänna att korgar avsedda som emballage, faktiskt hade övergått till att vara konsthantverk.

Fabrikationen avvecklades och till sist arbetade Olof Bengtsson ensam i fabriken fram till 1978. Efter hans bortgång 1982, han blev nästan 100 år gammal, såldes tomten till vår förening för taxeringsvärdet och byggnaden med inventarier skänktes.

Föreningen har gjort en omfattande men varlig renovering, för att bevara och kunna visa miljön, sådan den var när Olof Bengtsson lämnade den.

Sedan 2009 är fabriksbyggnaden förklarad som byggnadsminne.

 

 

 

 

 

Kontakt:
Sven Hellgren, 070-568 21 69
Bertil Nilsson, 076-115 02 34

Öppet enligt överenskommelse.
 

Adress:
V. Järnvägsg. 15, Lönsboda

Övrigt:
Handikappramp till bottenvåningen.
Parkering på gatan utanför museet.

Bilder: Sven Hellgren

Förening:

Örkeneds Hembygdsförening

Skapad av: (2013-06-14 15:06:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Örkeneds Hembygdsförening (2020-02-06 16:19:04) Kontakta föreningen