OHF satsar friskt och ungt!

Jubileumsåret är snart till ända. Ore Hembygdsförening  har firat sina nittio år.  Historiskt sett bara en blinkning i den Höges öga. Men i ett mänskligt perspektiv en hög ålder. Allhelgonadagen smyckad av myriader tankfulla och vänligt vinkande ljuslågor har glidit förbi i senhöstens mörker. En helg som är ett memento där vi anar kung Bores annalkande och samtidigt påminner oss om vår förgänglighet och alla som gått före oss.

”Ditt tempel är mörkt och lågt är dess valv,  Allhelgonadag! Där slocknar sommarens hymn som ett skalv av klämtande slag. Sin mantel river den svarta sky,  och lundarnas bleknade trasor fly, och natten mässar om allt som är dött,  allt hö, allt kött.”

Så inleder Dalarnas egen skald Erik Axel Karlfeldt sin magnifika dikt Vinterorgel. En av mina ständiga följeslagare. Där flätas vår existens, kyrkoåret, Dalarnas natur och diktens orgelstämmor konstfullt samman till en skön symfoni i evighetens ljus.  Karlfeldts diktkonst höjer  livskänslan och inger vördnad inför livets och dödens mysterium. Och vår utmätta tid på jorden.

Den känslan infinner sig hos mig ibland när jag är i  Gammelstan och i arbetet  i Ore hembygdsföreningen. Somliga tycker kanske att det låter väl högtidligt. Men vårt uppdrag är stort och viktigt, nämligen att bevara banden bakåt i tiden med våra förfäder och studera deras sätt att leva och verka för att skapa distans och perspektiv på våra egna liv. Man kan spetsa till det och säga att vi där kan gå  i lära om hur man kan leva ett värdigt liv också med små resurser.  Det behöver vi, för just nu genomgår Sverige en djupgående identitetskris av samma magnitud som människorna som genomlevde det svenska jordbrukssamhällets delvis brutala omvälvning under 1800-talet.

Uppdraget kan formuleras på många olika sätt, som inte utesluter varandra. En sak är säker utan OHF:s heroiska insatser hade inte den unika Gammelstan vare sig bevarats eller levt vidare. Vi är liksom andra ideella folkrörelser viktiga för närsamhället – och Sverige som helhet. Vi står för ett livsviktigt menings- och perspektivskapande arbete i en tid av existentiell turbulens. Inte minst för unga människor.  Jag kan bara vädja både till privatpersoner och det offentliga Sverige: stödj oss! Alla är välkomna att stiga in i vår gemenskap.

Åren går så fort. Snart är det 100-årsjubileum. Det känns bra att stanna upp inför det annalkande nya året  och minnas vad som hänt, titta i backspegeln på våra aktiviteter och se framåt. Speciellt under ett jubileumsår är det viktigt att ge sig tid och kasta en sakligt granskande blick bakåt och fråga sig: Vadan och varthän? Vart är vi på väg?

Jag har valt att göra några refexioner i den personliga krönikans form; den inte ska läsas som en verksamhetsberättelse, ett bokslut eller ett uttryck för hela OHF.

Jag hade privilegiet att bli invald i  styrelsen i våras. Det har varit lustfyllt och inte minst lärorikt att arbeta i den. När jag sedan fick förtroendet att guida i Gammelstan slogs jag genast av en insikt som fått mig att febrilt söka nya kunskaper om det samhälle och den tid som Nissniss- och Finngårdens människor  levde i. Och om den livsviktiga fäbodkulturen. En kulturhärd där folkmusiken föddes. Att utveckla mina nyvunna insikter i detalj skulle föra för långt här.Jag nöjer mig med att konstatera att jag fram till i somras inte riktigt förstått hur unik Gammelstan är; hur full den är av historia och av spår av liv att lyfta fram och berätta om. Inte minst för barn och ungdomar.

Jag hoppas att tillsammans med ordförande Inge Brorsson och styrelsekollegorna kunna utveckla guideverksamheten och att få igång ett samarbete med skolan framöver.

Jubileet har inneburit mycket planeringsarbete för styrelsen. Våren var intensiv och såg två projekt fullbordas.  Legendaren Sven Floréns fina filmskatt gav oss möjlighet att i samarbete med Dalarnas Museum fullborda två filmteman på DVD som bygger på filmer från 1938-1964: Ore Bygd och folk och Fäbodliv i Ore. Filmer med en förunderlig autenticitet och närvarokänsla.

Och så vår tidning Olsmässan Nr 8 Jubileumsnummer 1927-2017 med mycket läsning om bygden och dess aktiviteter och människor som spelmansikonen Gunnar Knuter, författaren Göran von Knorring bördig från Östanvik, ukulelevirtuoserna Matts och Mariann Fällman, Ida Söderberg, Berit Bergfeldt och Margit Kvist en stark kvinnlig trio som var de första kvinnorna att bli invalda i  styrelsen. Året var 1973. Med flera!

Jag är helt  tagen av innehållet och bildkvaliteten i fotot på två cyklister i Dalbyn som förmodligen togs av en av cyklisternas bröder något år före 1918! En underbar och livfylld bild som blott är en del i den storartade dokumentation av livet i bygden i text och bild som bär Hans Löbels signum. Primus motor i lagarbetet kring Olsmässans färdigställande.

Det ackompanjerande bilderna är en rapsodi över några höjdpunkter under året som gått med Gammelstans som självklar fond: Midsommarfirandet, Jubileumsfesten och slåtterlaget ta sig an ängen. Där kan vi bland annat se vår ordförande Inge Brorsson ta hand om jubileets hedersgäster landshövding Ylva Thörn och Anna-Maja Roos, kommunfullmäktiges ordförande. Vi är Narine Hakopian, Kari Lappalainen och Hans Löbel tack skyldig för de vackra bilderna. Si, det var en sommar!

Slutligen vill jag önska alla hembygdsvänner ett gott slut på året. Mörkret har ett tillfälligt övertag. Jul och nyår väntar med kalas, ljus och gemenskap. Sedan stundar den ljuva väntans tider. Karlfeldts slutackord i Vinterorgel ger oss en tidsplan:

”…till dess Maria går skär av sol på skarens glans  och fäster kring skogens  mörka kjol  en hasselfrans  och säger: ’Syster, det töar från kvist.  Nu vila, du vita organist!  Av musikanter ett brokigt band styr upp mot vårt land.’”

 

Dixie Ericson

Nyhetsbrev i december 2017

Sommaren med midsommarfirande och 90-årsjubileum samlade många besökare trots dåligt väder med regn vid båda tillfällena.

*   Guidning på Gammelstan har skett lördagar och söndagar under sommaren och dessutom på särskild beställning. Flera busslaster har kommit. Gammelstan lockar även besökare från Europa och USA. I Holland finns en reseguide för Sverige som rekommenderar Dalarna för natur- och kulturupplevelser och särskilt anger Gammelstan väl värd ett besök. Besökare från USA hade tipsats via Face-book!

*   Den traditionella höststängningen och städningen av Gammelstan försenades genom ett besök av elever från Naturbruksgymnasiet i Rättvik.

*   I styrelsen planerar vi att utöka samarbetet med skolan och ge information om Gammelstan och det geologiskt och arkeologiskt intressanta Vindförberg.

*   För vårt planerade Kulturarvscentrum mittemot Gammelstan på den ärvda Finn-Arnes fastighet söker vi bidrag både från myndigheter och andra presumtiva givare. Vi välkomnar bidrag – stora som små – från dig som medlem. Vårt bankgironummer är 5758-8956!

*   Skötsel av Vindförberg ger årligen ett mindre bidrag från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nyligen inspekterat reparation av gärdesgården som omger ”bygatan” mellan NissNissgården och Finngården. Vi tackar dem som med ideella krafter utfört reparationen. Tack även till  de medlemmar som med ideella arbetsinsatser gett oss stora  kostnadsbesparingar, som medverkar till  att Hembygdsföreningen får ett gott resultat för år 2017.

*   Medlemsavgiften för 2018 är oförändrad  – 150 kronor för vuxna och 25 kronor för barn och ungdom upp t o m 20 år. Det går bra att betala i förskott till ovannämnda bankgiro. Har du några släktingar eller grannar som inte är medlemmar? Be dem i så fall att stödja Hembygdsföreningen i Ore genom att bli medlemmar!

*   Ett bra tips till julklappar kommer här. Köp vår fantastiska Orefilm – av filmpionjären i Dalarna, Sven Florén – för 250 kronor, eller våra tre böcker av Göran von Knorring med militär Oreanknytning. En bok kostar 100, två böcker 150 och alla tre kostar 200 kronor! Olsmässan kostar för dig som medlem 50 kronor och du kan köpa obegränsat antal för att ge som julklapp! Beställning kan ske hos [email protected] eller [email protected]om. Försäljning även på julmarknaden i Furudal
lördag 9 december mellan kl. 12 – 16. Kan även köpas på Ore bibliotek.

*   Från vår styrelsemedlem Dixie kommer före helgerna en personlig årskrönika som läggs in på hemsidan och skickas via e-post!

Slutligen önskar styrelsen alla medlemmar God Jul och Gott Nytt År!

Föredrag och bildvisning med Lars Bägerfeldt

Slåtterdag i Gammelstan Norrboda

Slåtterdag i Gammelstan Norrboda

 

Tisdagen den 1 augusti kl 8.00

 

Alla är välkomna att lära sig

slå gräs med lie av proffsgänget

från Länsstyrelsen

 

kaffeservering

13.00 – 15.00

 

Välkomna

90-årsjubileum

Midsommar i Gammelstan

Vi vill hälsa alla hjärtligt välkomna till Gammelstan, Norrboda söndagen den 25 juni kl. 11 och det traditionella midsommarfirandet, Det inleds med friluftsgudstjänst och avslutas med majstångsresning. Då är det premiär med försäljning av jubileumsskriften Olsmässan som kostar 50 kr för medlemmar och 100 kr för övriga. Premiär också för försäljning av Ore sockenfilm – ur Sven Floréns filmskatt. Den består av två DVD-skivor och kostar 250 kr. Kontant betalning eller med swish.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Ore Hembygdsförening

Sommarprogram 2017

Hembygdsföreningens sommarprogram för 2017 är här. Ladda ner och läs det i sin helhet här.

Sommarens utflykter 2017

Är du intresserad av sommarens utflykter? Dem hittar du här.

Medeltida timmerhus i Dalarna

Klenod eller kaffeved?
Föreläsare Stefan Östberg, byggnadsvård i Dalarna och Mattias Helje, Heljes Smedja.
Hur identifieras en medeltida byggnad? Vilka metoder finns för att åldersbestämma ett hus?

Samarrangemang: Studiecirkeln Historiska kartor, Studieförb. Vuxenskolan, Boda, Ore och Rättviks hembygdsföreningar.

Rättviks Kulturhus
11 Maj 18:00-20:00

Ore Hembygdsförening kallar till årsmöte

Fredag den 14 april kl. 14.00  samlingssalen gamla kommunalhuset.

  • Föredrag av Maria Lannerbro Norell arkeolog
    Arkeologi i Dalarna  – med fokus på  Rättvik
  • Efter det inledande föredraget så börjar själva årsmötet ca kl. 15.30
    Dagordning enligt stadgarna.
    Föreningens räkenskaper och verksamhetsberättelse delas ut på mötet och innan dess finns de tillgängliga hos föreningens ordförande Inge Brorsson, tfn 070-672 82 19 eller kassör Per Boberg 070-269 68 20.

Välkommen!