Bli medlem

Genom ett medlemskap stödjer du vår verksamhet och hjälper oss att hålla Gammelstan tillgänglig för framtida besökare. Föreningen har öppet medlemskap och välkomnar alla som medlemmar. Du behöver inte vara boende i Ore, det räcker med att du är intresserad av vår verksamhet.

Årsavgiften är 150 kr för vuxna och 25 kr för barn och ungdom (upp till och med 20 år). Avgiften kan betalas vid föreningens olika arrangemang, till Bankgiro: 5758-8956 eller med Swish till 1231378850. Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress.

I vår hembygdsförening finns många arbetsuppgifter som kräver mångas engagemang med olika kunnande och intressen. Det handlar om att medverka i olika aktiviteter med att visa upp olika hantverkstekniker eller hjälpa till med servering och städning. Eller att guida på Gammelstan, medverka i vårdandet av byggnader och samlingar samt i yttre skötsel såsom slåtter och krattning. All slags kunnande är välkommet. Vill du delta mer aktivt så skulle det glädja oss mycket.

Här ser ni de arbetsgrupper vi har idag:

 • Guidegrupp
 • Kyrkbåten
 • Underhåll Gammelstan
 • Underhåll och Utveckling Arnes Hus
 • Yttre skötsel och vaktmästeri
 • Vindförberg
 • Orekammarn textilier och dräkter
 • Utveckling övrig verksamhet Orekammarn och ladan

 

De grupper som inte är igång utan behöver startas är:

 • Inre skötsel/Inventering Gammelstan
 • Försäljning
 • Marknad/PR
 • Bidrag
 • Föreläsningar/Seminarium

I de grupper som är igång behöver vi förstärkning, särskilt vad gäller yttre skötsel/vaktmästeri. Vi söker också efter guider.

Har du tid och lust att engagera dig ?

 
 
Image

 

Dataskydd och GDPR


Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller som lag från och med den 25 maj 2018.

Insamling av personuppgifter:
När du blir medlem i Ore Hembygdsförening samlar vi in nödvändiga personuppgifter. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap och kommunicera med dig om föreningens verksamhet.

Vi samlar in följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress

 

Ändamål och användning:
Dina personuppgifter används för att:

 • Hantera medlemsregister
 • Administrera medlemsavgifter
 • Skicka ut medlemsinformation och annan relevant information om föreningen

Vi använder dina uppgifter endast för interna ändamål och delar inte dessa med utomstående. Medlemsregister/avgifter och e-postutskick kan dock administreras via lämplig tredjepartslösning i enlighet med GDPR.

När du skickar e-post till oss, behandlar vi innehållet i ditt meddelande för att kunna svara på din förfrågan och för att hantera eventuella uppföljningar. Din e-postadress och meddelandeinnehåll kommer endast att användas för detta ändamål och sparas så länge det är nödvändigt för att hantera ditt ärende.

Lagringstid:
Vi lagrar dina personuppgifter så länge du är medlem i föreningen. När ditt medlemskap upphör, raderas dina uppgifter från våra register inom rimlig tid.

Dina rättigheter:
Som medlem har du rätt att:

 • Få tillgång till de personuppgifter vi har om dig
 • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter
 • Begära att dina uppgifter raderas

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på [email protected].

Kontakta oss:
Om du har några frågor eller synpunkter kring vår hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på [email protected]. Vi värnar om din integritet och gör vårt bästa för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]