Styrelsen 2021

Ordförande: Peter Stejmar

V. ordf: Maud Mithander

Kassör: Lillemor Jansson

Sekreterare: Olle Bergman

Ledamöter: Birgitta Mossberg, Annett Frisk Andersson och Börje Andersson.

Suppleanter: Pär Höjer och Kim Bergman

Bokningsansvarig för lokaler: Maud Mithander 0708-914812


Editerad av: Lillemor Jansson (2021-07-02 17:51:08)