Om oss

Hembygdsgården ligger i en mycket vacker omgivning med Borssjöns blå vatten nedanför betesmarkerna. Hembygdsgården omfattar ett stort antal byggnader med många intressanta minnen från äldre tider.

Nyed är namnet på den gamla församling som bildades 1593 då hertig Carl gav tillstånd åt cirka 30 hemman att...

Läs mer >

Historiska bilder från Nyed  som finns på Wermlandsbilder.se

Hembygdsföreningens lokaler hyrs inte ut till ungdomsfester.Minimiålder som ansvarig är 25 år.

Föräldrar får inte hyra lokal, för att sedan låta ungdomar ha fest utan att själva närvara  

under hela tiden då arrangemanget pågår.

Prislista Uthyrning från 1 Januari 2020

Läs mer >

Ordförande: Olof Bergman

V. ordf: Birgitta Swerneborg

Kassör: Kim Bergman

Sekreterare: Werner Grill

Ledamöter: Annette Frisk Andersson och Göran Fransson

Suppleanter: Roland Cider

Bokningsansvarig för lokaler: Olle Bergman 070-5882666