Nyheter

Stimulansbidrag till hembygdsföreningarna. För att stimulera hembygdsföreningarna till att göra utåtriktade aktiviteter under Kulturarv 2023, har föreningarna möjlighet att söka ett ekonomiskt bidrag från Norrbottens hembygdsförbund, ett stimulansbidrag som kan uppgå till max 5 000 kr per hembygdsförening. Alla hembygdsföreningar i Norrbotten har rätt att söka stimulansbidraget. Gör en kort skriftlig...

Läs mer >


Höstmöte Sunderby folkhögskola hotell och konferens

Lördag 14 oktober 2023

Tema Barn och unga i Hembygdsrörelsen.Ta gärna med tips och idéer

Programmet här>Höstmöte Sunderbyn 14 oktober.pdf

Nu finns en uppdaterad version av arkivhandledning för de föreningar som vill ansluta sig tll Föreningesarkivet.
Handledningen finns i menyn Föreningsarkivet.

Kontakta oss

 Norrbottens hembygdsförbund, Box 266, 971 08 LULEÅ
 Norrbottens museum, Björkskatan, Höstvägen 7, Luleå
 070-3743320  070-3743320 [email protected]

Om oss

Norrbottens hembygdsförbund är en av länets största folkrörelser med 8 500 medlemmar organiserade i 88 hembygdsföreningar. Vi har verkat i länet sen 1922.

Norrbottens hembygdsförbund är en av länets största folkrörelser med 8 500 medlemmar organiserade i 89 hembygdsföreningar. Hembygdsföreningar finns spridda över hela länet, från söder till norr, från kust till...

Läs mer >

Aktiviteter