Om oss

Om vår verksamhet och aktuell styrelse

Norrbottens hembygdsförbund är en av länets största folkrörelser med 8 500 medlemmar organiserade i 88 hembygdsföreningar. Vi har verkat i länet sen 1922.

Norrbottens hembygdsförbund är en av länets största folkrörelser med 8 500 medlemmar organiserade i 89 hembygdsföreningar. Hembygdsföreningar finns spridda över hela länet, från söder till norr, från kust till fjäll.

Norrbottens Hembygdsförbund ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar i arbete med kulturarvet. Vi företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med myndigheter och beslutsfattare och samarbetar med andra folkrörelser. En av förbundets viktigaste uppgifter är att göra hembygdsrörelsen mer synlig i samhället. Hembygdsföreningarna sitter på en enorm skatt av lokal historia som fler borde få ta del av.

Allt arbete som utförs av hembygdsrörelsen i Norrbotten är ideellt. Varje år lägger medlemmarna ner tiotusentals arbetstimmar för att slå vakt om våra kulturarv och kulturmiljöer. På varje plats och i varje bygd finns historiska och kulturella miljöer som är viktiga både för oss som lever idag och för kommande generationer. Hembygdsrörelsen är en garant för att bygds kultur och kulturarv vårdas och utvecklas i stället för att försvinna i glömskan.

Och här är styrelsen för 2023-2024

Ordförande Kent Ögren Luleå
Ledamot Brith Fäldt Svensbyn hembygdsförening
Ledamot Lars Lindberg Luleå hembygdsförening
Ledamot Ann-Kristin Ölund Ale hembygdsförening
Ledamot Britt Esperi Leipijärvi -Pitkäjärvi hembygdsförening
Ledamot Lena Olofsson Purnuvaara hembygdsförening
Ledamot Ann-Katrine Sämfors Piteå
Ersättare Rolf Johansson Luleå Nederluleå hembygdsförening
Ersättare Gabriella Lönngren Vuollerim
Ersättare Folke Spegel Ytterbyn
Ersättare Jonas Gunnarsson Svensbyn
Ersättare A-C Lundström Vuollerim

Kontakta oss

 Norrbottens hembygdsförbund, Box 266, 971 08 LULEÅ
 Norrbottens museum, Björkskatan, Höstvägen 7, Luleå
 070-3743320  070-3743320 [email protected]