Kulturarv 2019 finns nu i tryckt form

Nu finns det under fliken Hembygd i norr samtliga nummer som redovisar
projektet genom sammanställningar över de som fått stimulansbidrag att
genomföra kulturaktiviteter och utmynnat i läsvärda artiklar i tidningen.
Redaktören har besökt många föreningar ute i länet och samlat in material och
kanske mest av allt att på plats uppleva engagemanget ute i föreningarna.

Här finns slutredovisningen
Slutredovisning Kulturarv 2019.pdf
 


Editerad av: Rolf Johansson (2020-12-12 15:23:58)

Kontakta oss