Norra Billings hembygdsförening.
Härom kvällen gästades Lerdala församlingshem av riksspelemännen Jenny Gustafsson och Hans Kennemark. De spelade folkmusik, polskor, schottis, valser och marscher upptecknade och framförda av spelmän från de orter de nu besöker. Namn på spelmän, som är kända för eftervärlden, är BlindePetter, Konrad Karlsson och Karl Aron Hakberg med sonen riksspelmannen Axel Hakberg och Filip Hakberg, vilka "var igång" i slutet av artonhundratalet och in på år 1900. Sven Ingvar Heij från Mariestad är känd häromkring för spel och många egenskrivna låtar; han avled 2017. Känd var också Rickard Mogren från Timmersdala med sonen Karl. Från Lerdala nämndes tvillingbröderna Johan och Karl Pettersson, som spelade under tidigt nittonhundratal här i trakten på fiol och concertina, ett sexkantigt dragspel. Musikkonserten genomfördes med taktfast stamp följt av applåder. Musiken var ett projektarbete kring temat "Musiken där du bor". I samarbete med Västergötlands Hembygdsförbund och Västergötlands Spelmansförbund ihop med Svenskt Visarkiv i Stockholm.

Image

 


Förening:

Norra Billings Hembygdsförening

Skapad av: Ulf Nilla (2022-12-03 22:30:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Nilla (2022-12-03 22:30:42) Kontakta föreningen