Välkommen till Norra Billings Hembygdsförening

År 2009 firade Norra Billings Hembygdsförening 40 år som hembygdsförening.

Föreningens område innefattar socknarna Berg, Böja, Lerdala och Timmersdala belägna på det natursköna Billingens nordspets i Skövde kommun. Området är gammal kulturmark med oskiftade åkerlappar, långa gruvgångar och flera kalkugnar. Och i skogarna finns lämningar av backstugor, lönnkrogar, rövarkula, varggrop och två fornborgar – förutom fyra vackra kyrkor och två gamla stationshus. Att bygden har gamla anor märks i att flera ortsnamn har rötter i asatron.

Den vackra hembygdsgården heter Björkandersgården och ligger i Böja. Gården har funnits i föreningens ägo sedan 1982. Föreningen äger även Anna Karlgrens Backgården som inköptes 1997 som gränsar till Björkandersgården, och Lilla Bodarna som delvis flyttats från Klyftamon I föreningens ägo finns många äldre intressanta artefakter, handlingar och fotografier.
Föreningen har tidigare haft dispositionsrätt på Gårdssmedjan på Sparresäter, men nu har Landstinget sålt Sparresäter. Därför har hembygdsföreningen hyrt ett magasin på Remningstorp och flyttat över allt från smedjan. Vi har också fått disponera motorsågar och andra skogsredskap och flyttat över dessa saker till Remningstorp och inrättat ett Skogsmuseum.

Norra Billings hembygdsförening är en mycket aktiv förening med 231 medlemmar.


Skogsmuseet, Remningstorp.
Foto; Ulf Johansson

Skogsmuseet på Remningstorp
Öppethållande
11-13 maj, kl. 11.00 – 17.00
Söndagar 13 maj – 8 juli, kl. 11.00 – 17.00
I övrigt öppet för bokade besök
För bokning/information
Ring 0708 – 55 88 23

Prislista
Entré                                                                          20 kronor
Entré, guidning och kaffe med dopp                     50 kronor
Gruppguidning (förbeställd)                                 500 kronor
Kaffe med dopp                                                      30 kronor

 

 

Skogsmuseet invigt 2018-05-10

Skogsmuseet invigt.
I ett strålande vårväder invigde Norra Billings hembygdsförening Skogsmuseet på Remningstorp. Föreningens ordförande, Ola Wirtberg, hälsade bygdens folk, omkring 300 intresserade, välkomna. Därefter följde en strid ström av uppvaktningar, först Dag Lägnesjö som lyckönskade och överlämnade en medlemsskylt från Nätverket för Arbetslivsmuseer i Väst förkortat NAV, sedan Skogshistoriska Sällskapet genom Bengt Stenerås, vilken betonade vikten av att värna och vårda den svenska skogen och skogsbrukets historia. Magdalena Åkerström hade under dagen rest från Norrköping för att representera Arbetets Museum. En bukett blommor överlämnades från Väring-Locketorps Hembygdsförening.
Ola Wirtberg bad Rune Gustavsson och George Lans komma fram för att ta emot Sveriges Hembygdsförbunds diplom och hedersnål med lagerkrans med motiveringen För förtjänstfullt arbete. Överlämnandet till dem gjordes av Jan-Olof Berglund från Hembygdsförbundet. Ola Wirtberg nämnde det omfattande arbete som dessa två herrar lagt ned under tio månader på att flytta alla skogsredskap, sågar och mycket annat från magasinet på Sparresäter till Remningstorp. Kallavinterdagar var tuffa, det hände att smörgåspåläggen frös fast. De närvarande gav sin uppskattning med långa applåder.
*Västra Götalands Kulturnämnds ordförande Conny Brännberg invigningstalade och han betonade bland annat vikten av att vårda kulturarvet, föreningslivet och dess utgörande kraft i samhället.
Sedan var det dags för invigningen. Den sköttes av Lars-Olof Larsson grundare av museet, genom att han sågade av en granslana och då ljöd en fanfar från en rödglänsande bastuba.
Därefter var det fritt fram att gå in och titta och hämta kaffe för att sedan sitta ute. Glädjande var att många positiva omdömen om museet hördes. Till kaffet spelade Lars Persson på såg och durspel med Björn Restin på bastuba och dragspel.

Valborgsfirande 2018-04-30.

Norra Billings hembygdsförening genom Ola Wirtberg hälsade de närvarande välkomna till valborgsmässofirandet inne i Bergs bygdegård i år eftersom det var blåsigt och regnigt ute. Bergs kyrkokör och Våga sjunga kören inledde med Vintern rasat ut…, Vårvindar friska…, Oh, hur härligt majsol ler… och många av de kända vårsångerna. Den hemliga vårtalaren visade sig vara bibliotekarien Yvonne Eriksen. Hon berättade att hon som barn gillade hopp i alla dess former och kom så in på vårt hopp och längtan efter våren. Ett gemensamt leve för Våren utbringades. Körerna och de närvarande sjöng till sist Hymn till Västergötland. Körsångarna belönades med rikliga applåder och dirigenterna Ursula Strömer och Suzanne Östlund Lennartsson samt Yvonne Eriksen fick mottaga blommor.

Årsmöte 2018-03-07

 

Norra Billings hembygdsförening har haft årsmöte i Böja bygdegård i närvaro av 26 medlemmar. Ordföranden Ola Wirtberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Han höll därefter parentation över de medlemmar som avlidit under året. Föreningen har 234 medlemmar.
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Eric Norén med Marianne Johansson som sekreterare. Verksamhetsberättelsen, kassörens berättelse och revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna och styrelsen jämte kassören erhöll enligt revisorernas förslag full ansvarsfrihet för 2017.
Styrelsen omvaldes i dess helhet med nyval av Anna-Lena Holm som styrelsesuppleant för en tid av två år. Samtliga kommittéer omvaldes med nyval av Marianne Andersson för festkommittén i Berg.
Ola Wirtberg berättade om vad som händer framöver; Styrelsen arbetar med inriktningsbeslutet att sälja fastigheten benämnd ”Karlgrens”.
Samtidigt pågår en process för indragande av vatten till hembygdsgården. Detta gör att styrelsen avvaktar med fastighetsförsäljningen.
Motorsågsmuséet, numera benämnt Skogsmuséet, har flyttats till ett magasin på Remningstorps egendom. På invigningen 10 maj invigningstalar kommunfullmäktiges ordförande Conny Brännberg.
Maj-Britt och Sven Jonsson hade avsagt sig uppdraget som uthyrningsvärdar för Björkandersgården. De tackades nu för sitt frivilliga arbete och en bukett blommor kommer att överlämnas. Eric Norén tackade årsmötet för förtroendet att leda förhandlingarna och fick mottaga blommor.
Kaffeserveringen stod Lerdalakommittén för och damerna hade bakat goda bullar och fina tårtor. Under kvällen såldes lotter med chans att vinna många fina vinster.

Lucia Timmersdala församlingshem 2017-12-13

LUCIABESÖK
Norra Billings hembygdsförening gästades på Luciakvällen av elever från Timmersdala skola, som bjöd på ett långt luciatåg. Lucian, Alma Wallin Bustad, följdes av tärnor, stjärngossar, pepparkaksgubbar och två Staffan stalledräng.
Många kända julsånger framfördes, vilka ackompanjerades av Hilda Allerbjer på flygel. Sångerna varvades med diktläsningar, spel på flöjt och tuba.
Lärarna Maria, Mikaela och Therese hade övat in det fina programmet, som ett mer än fullsatt församlingshem fick njuta av. Samtliga medverkande tackades med rikliga applåder och kvällen avrundades med lussekaffe och lotterier.

Hemlig resa 2017-06-01.

HEMLIG RESA.
Norra Billings hembygdsförening inbjöd häromkvällen till den sedvanliga resan med hemligt mål. Omkring 30 personer följde med och bussen for på vindlande vägar västerut. Så småningom var målet nått och då var vi på Retrovägen vid Nitas Mack & Lanthandel i Vättlösa. Ägaren Jonny Jonsson tog emot och berättade om sin verksamhet som omfattar 70000 föremål, allt katalogiserat. Han började samlandet i början av 1980-talet och inriktade sig då på bensinpumpar och gamla bilar. Med tiden har det blivit allt svårare att hitta föremål, när det är många som samlar på bensinstationsgrejor. Förutom dessa fanns det en enormt stor mängd olika prylar från alla sorters nyttoområden, inrymda i flera små hus. Kvällen avslutades med en trevlig kaffestund på husets altan.

Grillparty 2017-05-19

GRILLPARTY.
Norra Billings hembygdsförening hade i år igen bjudit in till grillparty uppe vid Sportstugan på kanten av Billingen. Många kom och fick njuta av den vidunderliga utsikten i den sköna och underbara vårkvällen. Rune och Georg hade lagt ned ett stort arbete på att ordna fram grillar, bord och stolar. Vid det stora eldbordet serverades kolbullar och pannkakor till många, som ville smaka. Kring de mindre grillarna var det stundom trångt när de egna korvarna skulle grillas. Kvällen avslutades med lotteri-dragningar och information om kommande programpunkter.

Valborgsfirande 2017-04-30

Valborgsfirande.
Norra Billings hembygdsförening anordnade det traditionella valborgsmässofirande vid bygdegården i Berg.
Kyrkokören och Våga sjunga-kören, under ledning av kantor Ursula Strömer, tågade från bygdegården med facklor och tände elden. Föreningens vice ordförande Rune Gustavsson hälsade välkommen och lämnade över till kören, som sjöng några av de välkända vår-sångerna.
Vårtalet hölls av Lars Lundgren, som berättade om den gamla traditionen att tända val-borgsmässoeldar. Han talade också om den fina bygd som vi befann oss i. Han är relativt nyinflyttad, men en dröm har länge varit att bo här.
Efter vårtalet sjöng kören ytterligare några vårsånger och avslutade med ”Du gamla du fria” i vilken den stora publiken deltog i.
Därefter avtackade Rune Gustavsson kören och vårtalaren och Ursula Strömer och Lars Lundgren fick varsin bok ”Billingsbygden”. Sedan fanns det möjlighet att dricka kaffe på Kafé Körsbäret i bygdegården, där det även såldes lotter och böcker.

Filmkväll 2017-03-21

FILMAFTON.
Norra Billings hembygdsförening hade inbjudit Leif Crona till en filmafton i Timmersdala församlingshem. Inför en talrik publik visade han två intressanta bygdefilmer, först ”Vindmannen” och sedan ”Flickan från Gjutagärdet”.
Vindmannen, Bengt Hornebrant, lever med naturen och är öppen för den, han är också en skulptör och diktare. Filmen visade honom gåendes barfota bland sina träkonstverk under det han förklarade deras betydelse. Under vandringen tog han pauser, lutade sig mot trädstammar och deklamerade egna dikter. Filmen inramades av vackra naturbilder med skön musik.
I filmen Flickan från Gjutagärdet berättade Maj-Britt Beetzen King om sin uppväxt på Östermalm i Skövde. Hon kunde på ett fängslande sätt berätta om miljön där kring 1920-talet, om Pentaverken, om bostäderna däromkring, om hur eleverna i skolan, som låg bredvid fattighuset, fick gå dit med överbliven mat och om dåtidens nöjen i Folkets park.

Årsmöte 2017-03-10.

ÅRSMÖTE.
Norra Billings hembygdsförening har haft årsmöte i Böja bygdegård i närvaro av 29 medlemmar. Ordförande Ola Wirtberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Han höll därefter parentation över de medlemmar som avlidit, varvid han särskilt nämnde styrelsemedlemmen Kent Lundgren, som nedlagt ett stort arbete inom föreningen.
Till att leda mötesförhandlingarna valdes Kjell Johansson med Marianne Johansson som sekreterare. Styrelsen fick följande utseende: Ola Wirtberg, Ulf Johansson och Gunnar Larsson omvaldes på två år. Marianne Johansson, Rune Gustavsson och Per Johansson kvarstår under innevarande år och Georg Lans omvaldes på två år. Som styrelsesuppleant omvaldes Åke Nordberg på två år. Till revisorer omvaldes Knut Höök och Lars Eriksson på ett år med Eric Norén som revisorssuppleant. Medlemmarna i de olika kommittéerna om-valdes, dock ersatte Rune och Kerstin Gustavsson samt Georg och Anita Lans fyra avgåen-de ledamöter i Lerdala festkommitté.
Ordföranden överlämnade Västergötlands Hembygdsförbunds hedersnål till Lars Andersson i Böja, varvid han hedrades för sina mångåriga omsorger och insatser vid hem-bygdsgården, Björkandersgården.
Ordföranden lämnade följande information:
Hembygdsgården består av flera fastigheter, som är i behov av underhåll. Detta kräver stora frivilliga arbetsinsatser, vilket är svårt i dagsläget. Styrelsen har funderat över en försäljning av fastigheten ”Karlgrens”. Frågan ställdes till årsmötet om styrelsen kan gå vidare med detta och årsmötet ställde sig positiv. Frågan tas upp igen vid nästa årsmöte. Vidare informerades om motorsågsmuseet, som är inrymt i ett magasin på Sparresäter. Verksamheten på skolan har upphört och museet måste flyttas. en möjlighet har öppnat sig genom att det finns en lokal på Remningstorp, som ägs av Skogssällskapet och förbe-redelser pågår inför en flytt. Hembygdsföreningen kommer genom ett nyttjanderättsavtal att förvalta skogsbruksredskapen.
Kaffeserveringen stod Lerdalakommittén för och damerna hade bakat goda bullar och tårtor. Kvällen avslutades med dragningar på lotterier.

Luciatåg 2016-12-13

LUCIATÅG.
Församlingshemmet i Timmersdala var fyllt till mer än sista plats när Norra Billings hembygdsförening hade bjudit in till luciafest. Ett långt luciatåg med elever från femte och sjätte klass i Timmersdala skola skred in i salen med lucian Amanda Leverin i spetsen. Efteråt kom pepparkaksgubbar sjungandes Tre gubbar, tre gubbar från pepparkakeland. Många kända advents- och julsånger, någon på engelska, framfördes. Staffansvisan sjungen av Otto Svantesson, de fyra tomtarna som framförde sin tomtevisa och stjärngossarna med sin sång, drog ner stora applåder. Att få lyssna och se glada och frimodiga ungdomar framföra sina sånger, var en höjdpunkt och applåderna blev många. Lärarna Annelie, Ingela och Maria, som stod bakom programmet, tackades med var sin blomma.
Efteråt följde kaffeservering och dragning på lotterier.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter