Välkommen till Norra Billings Hembygdsförening

År 2009 firade Norra Billings Hembygdsförening 40 år som hembygdsförening.

Föreningens område innefattar socknarna Berg, Böja, Lerdala och Timmersdala belägna på det natursköna Billingens nordspets i Skövde kommun. Området är gammal kulturmark med oskiftade åkerlappar, långa gruvgångar och flera kalkugnar. Och i skogarna finns lämningar av backstugor, lönnkrogar, rövarkula, varggrop och två fornborgar – förutom fyra vackra kyrkor och två gamla stationshus. Att bygden har gamla anor märks i att flera ortsnamn har rötter i asatron.

Den vackra hembygdsgården heter Björkandersgården och ligger i Böja. Gården har funnits i föreningens ägo sedan 1982. Föreningen äger även Anna Karlgrens Backgården som inköptes 1997 som gränsar till Björkandersgården, och Lilla Bodarna som delvis flyttats från Klyftamon. Man har även dispositionsrätt till Gårdssmedjan på Sparresäter som ägs av Landstinget. I föreningens ägo finns många äldre intressanta artefakter, handlingar och fotografier.

Norra Billings hembygdsförening är en mycket aktiv förening med 255 medlemmar.

Ola Wirtberg. Föreningen har dispositionsrätt till smedan på Sparresäter. Varje höst utgör smedjan ett uppskattat utflyktsmål. Fotograf: Ola Wirtberg. Föreningen har dispositionsrätt till smedan på Sparresäter. Varje höst utgör smedjan ett uppskattat utflyktsmål.

 

Årsmöte 2018-03-07

 

Norra Billings hembygdsförening har haft årsmöte i Böja bygdegård i närvaro av 26 medlemmar. Ordföranden Ola Wirtberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Han höll därefter parentation över de medlemmar som avlidit under året. Föreningen har 234 medlemmar.
Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Eric Norén med Marianne Johansson som sekreterare. Verksamhetsberättelsen, kassörens berättelse och revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna och styrelsen jämte kassören erhöll enligt revisorernas förslag full ansvarsfrihet för 2017.
Styrelsen omvaldes i dess helhet med nyval av Anna-Lena Holm som styrelsesuppleant för en tid av två år. Samtliga kommittéer omvaldes med nyval av Marianne Andersson för festkommittén i Berg.
Ola Wirtberg berättade om vad som händer framöver; Styrelsen arbetar med inriktningsbeslutet att sälja fastigheten benämnd ”Karlgrens”.
Samtidigt pågår en process för indragande av vatten till hembygdsgården. Detta gör att styrelsen avvaktar med fastighetsförsäljningen.
Motorsågsmuséet, numera benämnt Skogsmuséet, har flyttats till ett magasin på Remningstorps egendom. På invigningen 10 maj invigningstalar kommunfullmäktiges ordförande Conny Brännberg.
Maj-Britt och Sven Jonsson hade avsagt sig uppdraget som uthyrningsvärdar för Björkandersgården. De tackades nu för sitt frivilliga arbete och en bukett blommor kommer att överlämnas. Eric Norén tackade årsmötet för förtroendet att leda förhandlingarna och fick mottaga blommor.
Kaffeserveringen stod Lerdalakommittén för och damerna hade bakat goda bullar och fina tårtor. Under kvällen såldes lotter med chans att vinna många fina vinster.

Lucia Timmersdala församlingshem 2017-12-13

LUCIABESÖK
Norra Billings hembygdsförening gästades på Luciakvällen av elever från Timmersdala skola, som bjöd på ett långt luciatåg. Lucian, Alma Wallin Bustad, följdes av tärnor, stjärngossar, pepparkaksgubbar och två Staffan stalledräng.
Många kända julsånger framfördes, vilka ackompanjerades av Hilda Allerbjer på flygel. Sångerna varvades med diktläsningar, spel på flöjt och tuba.
Lärarna Maria, Mikaela och Therese hade övat in det fina programmet, som ett mer än fullsatt församlingshem fick njuta av. Samtliga medverkande tackades med rikliga applåder och kvällen avrundades med lussekaffe och lotterier.

Hemlig resa 2017-06-01.

HEMLIG RESA.
Norra Billings hembygdsförening inbjöd häromkvällen till den sedvanliga resan med hemligt mål. Omkring 30 personer följde med och bussen for på vindlande vägar västerut. Så småningom var målet nått och då var vi på Retrovägen vid Nitas Mack & Lanthandel i Vättlösa. Ägaren Jonny Jonsson tog emot och berättade om sin verksamhet som omfattar 70000 föremål, allt katalogiserat. Han började samlandet i början av 1980-talet och inriktade sig då på bensinpumpar och gamla bilar. Med tiden har det blivit allt svårare att hitta föremål, när det är många som samlar på bensinstationsgrejor. Förutom dessa fanns det en enormt stor mängd olika prylar från alla sorters nyttoområden, inrymda i flera små hus. Kvällen avslutades med en trevlig kaffestund på husets altan.

Grillparty 2017-05-19

GRILLPARTY.
Norra Billings hembygdsförening hade i år igen bjudit in till grillparty uppe vid Sportstugan på kanten av Billingen. Många kom och fick njuta av den vidunderliga utsikten i den sköna och underbara vårkvällen. Rune och Georg hade lagt ned ett stort arbete på att ordna fram grillar, bord och stolar. Vid det stora eldbordet serverades kolbullar och pannkakor till många, som ville smaka. Kring de mindre grillarna var det stundom trångt när de egna korvarna skulle grillas. Kvällen avslutades med lotteri-dragningar och information om kommande programpunkter.

Valborgsfirande 2017-04-30

Valborgsfirande.
Norra Billings hembygdsförening anordnade det traditionella valborgsmässofirande vid bygdegården i Berg.
Kyrkokören och Våga sjunga-kören, under ledning av kantor Ursula Strömer, tågade från bygdegården med facklor och tände elden. Föreningens vice ordförande Rune Gustavsson hälsade välkommen och lämnade över till kören, som sjöng några av de välkända vår-sångerna.
Vårtalet hölls av Lars Lundgren, som berättade om den gamla traditionen att tända val-borgsmässoeldar. Han talade också om den fina bygd som vi befann oss i. Han är relativt nyinflyttad, men en dröm har länge varit att bo här.
Efter vårtalet sjöng kören ytterligare några vårsånger och avslutade med ”Du gamla du fria” i vilken den stora publiken deltog i.
Därefter avtackade Rune Gustavsson kören och vårtalaren och Ursula Strömer och Lars Lundgren fick varsin bok ”Billingsbygden”. Sedan fanns det möjlighet att dricka kaffe på Kafé Körsbäret i bygdegården, där det även såldes lotter och böcker.

Filmkväll 2017-03-21

FILMAFTON.
Norra Billings hembygdsförening hade inbjudit Leif Crona till en filmafton i Timmersdala församlingshem. Inför en talrik publik visade han två intressanta bygdefilmer, först ”Vindmannen” och sedan ”Flickan från Gjutagärdet”.
Vindmannen, Bengt Hornebrant, lever med naturen och är öppen för den, han är också en skulptör och diktare. Filmen visade honom gåendes barfota bland sina träkonstverk under det han förklarade deras betydelse. Under vandringen tog han pauser, lutade sig mot trädstammar och deklamerade egna dikter. Filmen inramades av vackra naturbilder med skön musik.
I filmen Flickan från Gjutagärdet berättade Maj-Britt Beetzen King om sin uppväxt på Östermalm i Skövde. Hon kunde på ett fängslande sätt berätta om miljön där kring 1920-talet, om Pentaverken, om bostäderna däromkring, om hur eleverna i skolan, som låg bredvid fattighuset, fick gå dit med överbliven mat och om dåtidens nöjen i Folkets park.

Årsmöte 2017-03-10.

ÅRSMÖTE.
Norra Billings hembygdsförening har haft årsmöte i Böja bygdegård i närvaro av 29 medlemmar. Ordförande Ola Wirtberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Han höll därefter parentation över de medlemmar som avlidit, varvid han särskilt nämnde styrelsemedlemmen Kent Lundgren, som nedlagt ett stort arbete inom föreningen.
Till att leda mötesförhandlingarna valdes Kjell Johansson med Marianne Johansson som sekreterare. Styrelsen fick följande utseende: Ola Wirtberg, Ulf Johansson och Gunnar Larsson omvaldes på två år. Marianne Johansson, Rune Gustavsson och Per Johansson kvarstår under innevarande år och Georg Lans omvaldes på två år. Som styrelsesuppleant omvaldes Åke Nordberg på två år. Till revisorer omvaldes Knut Höök och Lars Eriksson på ett år med Eric Norén som revisorssuppleant. Medlemmarna i de olika kommittéerna om-valdes, dock ersatte Rune och Kerstin Gustavsson samt Georg och Anita Lans fyra avgåen-de ledamöter i Lerdala festkommitté.
Ordföranden överlämnade Västergötlands Hembygdsförbunds hedersnål till Lars Andersson i Böja, varvid han hedrades för sina mångåriga omsorger och insatser vid hem-bygdsgården, Björkandersgården.
Ordföranden lämnade följande information:
Hembygdsgården består av flera fastigheter, som är i behov av underhåll. Detta kräver stora frivilliga arbetsinsatser, vilket är svårt i dagsläget. Styrelsen har funderat över en försäljning av fastigheten ”Karlgrens”. Frågan ställdes till årsmötet om styrelsen kan gå vidare med detta och årsmötet ställde sig positiv. Frågan tas upp igen vid nästa årsmöte. Vidare informerades om motorsågsmuseet, som är inrymt i ett magasin på Sparresäter. Verksamheten på skolan har upphört och museet måste flyttas. en möjlighet har öppnat sig genom att det finns en lokal på Remningstorp, som ägs av Skogssällskapet och förbe-redelser pågår inför en flytt. Hembygdsföreningen kommer genom ett nyttjanderättsavtal att förvalta skogsbruksredskapen.
Kaffeserveringen stod Lerdalakommittén för och damerna hade bakat goda bullar och tårtor. Kvällen avslutades med dragningar på lotterier.

Luciatåg 2016-12-13

LUCIATÅG.
Församlingshemmet i Timmersdala var fyllt till mer än sista plats när Norra Billings hembygdsförening hade bjudit in till luciafest. Ett långt luciatåg med elever från femte och sjätte klass i Timmersdala skola skred in i salen med lucian Amanda Leverin i spetsen. Efteråt kom pepparkaksgubbar sjungandes Tre gubbar, tre gubbar från pepparkakeland. Många kända advents- och julsånger, någon på engelska, framfördes. Staffansvisan sjungen av Otto Svantesson, de fyra tomtarna som framförde sin tomtevisa och stjärngossarna med sin sång, drog ner stora applåder. Att få lyssna och se glada och frimodiga ungdomar framföra sina sånger, var en höjdpunkt och applåderna blev många. Lärarna Annelie, Ingela och Maria, som stod bakom programmet, tackades med var sin blomma.
Efteråt följde kaffeservering och dragning på lotterier.

Myskväll 2016-11-10

En mörk höstkväll och tända marschaller på vägen in till Björkandersgården. Därinne var brasan tänd och ett 10-tal hembygdsvänner hade samlats för att se på bilder och film.
Kent Lundgren och George Lans visade bilder från Hembygdsföreningens aktiviteter. Därefter visades filmer från George Lans och Rune Gustafssons vandringsresa till Österrike. Det visade att Rune har mycket musikalitet och dans i sig.
Efter dessa trevliga filmer och bilder serverades korv och fika, som kommittén från Timmersdala hade gjort iordning.

Smidesdag 2016-09-03

Smidesdag.
Lördagen den 3 september hölls traditionsenligt en smidesdag vid Sparresäters smedja av Norra Billings hembygdsförening. Smeden visade de närvarande, hur man t. ex. tänder en ässja och hur en fjäderhammare fungerar.
På programmet stod även guidade turer på Motorsågsmuseet. Även ärtsoppa, grillad korv och kaffe fanns att tillgå.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter