Välkommen till Norra Billings Hembygdsförening

År 2009 firade Norra Billings Hembygdsförening 40 år som hembygdsförening.

Föreningens område innefattar socknarna Berg, Böja, Lerdala och Timmersdala belägna på det natursköna Billingens nordspets i Skövde kommun. Området är gammal kulturmark med oskiftade åkerlappar, långa gruvgångar och flera kalkugnar. Och i skogarna finns lämningar av backstugor, lönnkrogar, rövarkula, varggrop och två fornborgar – förutom fyra vackra kyrkor och två gamla stationshus. Att bygden har gamla anor märks i att flera ortsnamn har rötter i asatron.

Den vackra hembygdsgården heter Björkandersgården och ligger i Böja. Gården har funnits i föreningens ägo sedan 1982. Föreningen äger även Anna Karlgrens Backgården som inköptes 1997 som gränsar till Björkandersgården, och Lilla Bodarna som delvis flyttats från Klyftamon. Man har även dispositionsrätt till Gårdssmedjan på Sparresäter som ägs av Landstinget. I föreningens ägo finns många äldre intressanta artefakter, handlingar och fotografier.

Norra Billings hembygdsförening är en mycket aktiv förening med 255 medlemmar.

Ola Wirtberg. Föreningen har dispositionsrätt till smedan på Sparresäter. Varje höst utgör smedjan ett uppskattat utflyktsmål. Fotograf: Ola Wirtberg. Föreningen har dispositionsrätt till smedan på Sparresäter. Varje höst utgör smedjan ett uppskattat utflyktsmål.

 

Filmkväll 2017-03-21

FILMAFTON.
Norra Billings hembygdsförening hade inbjudit Leif Crona till en filmafton i Timmersdala församlingshem. Inför en talrik publik visade han två intressanta bygdefilmer, först ”Vindmannen” och sedan ”Flickan från Gjutagärdet”.
Vindmannen, Bengt Hornebrant, lever med naturen och är öppen för den, han är också en skulptör och diktare. Filmen visade honom gåendes barfota bland sina träkonstverk under det han förklarade deras betydelse. Under vandringen tog han pauser, lutade sig mot trädstammar och deklamerade egna dikter. Filmen inramades av vackra naturbilder med skön musik.
I filmen Flickan från Gjutagärdet berättade Maj-Britt Beetzen King om sin uppväxt på Östermalm i Skövde. Hon kunde på ett fängslande sätt berätta om miljön där kring 1920-talet, om Pentaverken, om bostäderna däromkring, om hur eleverna i skolan, som låg bredvid fattighuset, fick gå dit med överbliven mat och om dåtidens nöjen i Folkets park.

Årsmöte 2017-03-10.

ÅRSMÖTE.
Norra Billings hembygdsförening har haft årsmöte i Böja bygdegård i närvaro av 29 medlemmar. Ordförande Ola Wirtberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Han höll därefter parentation över de medlemmar som avlidit, varvid han särskilt nämnde styrelsemedlemmen Kent Lundgren, som nedlagt ett stort arbete inom föreningen.
Till att leda mötesförhandlingarna valdes Kjell Johansson med Marianne Johansson som sekreterare. Styrelsen fick följande utseende: Ola Wirtberg, Ulf Johansson och Gunnar Larsson omvaldes på två år. Marianne Johansson, Rune Gustavsson och Per Johansson kvarstår under innevarande år och Georg Lans omvaldes på två år. Som styrelsesuppleant omvaldes Åke Nordberg på två år. Till revisorer omvaldes Knut Höök och Lars Eriksson på ett år med Eric Norén som revisorssuppleant. Medlemmarna i de olika kommittéerna om-valdes, dock ersatte Rune och Kerstin Gustavsson samt Georg och Anita Lans fyra avgåen-de ledamöter i Lerdala festkommitté.
Ordföranden överlämnade Västergötlands Hembygdsförbunds hedersnål till Lars Andersson i Böja, varvid han hedrades för sina mångåriga omsorger och insatser vid hem-bygdsgården, Björkandersgården.
Ordföranden lämnade följande information:
Hembygdsgården består av flera fastigheter, som är i behov av underhåll. Detta kräver stora frivilliga arbetsinsatser, vilket är svårt i dagsläget. Styrelsen har funderat över en försäljning av fastigheten ”Karlgrens”. Frågan ställdes till årsmötet om styrelsen kan gå vidare med detta och årsmötet ställde sig positiv. Frågan tas upp igen vid nästa årsmöte. Vidare informerades om motorsågsmuseet, som är inrymt i ett magasin på Sparresäter. Verksamheten på skolan har upphört och museet måste flyttas. en möjlighet har öppnat sig genom att det finns en lokal på Remningstorp, som ägs av Skogssällskapet och förbe-redelser pågår inför en flytt. Hembygdsföreningen kommer genom ett nyttjanderättsavtal att förvalta skogsbruksredskapen.
Kaffeserveringen stod Lerdalakommittén för och damerna hade bakat goda bullar och tårtor. Kvällen avslutades med dragningar på lotterier.

Luciatåg 2016-12-13

LUCIATÅG.
Församlingshemmet i Timmersdala var fyllt till mer än sista plats när Norra Billings hembygdsförening hade bjudit in till luciafest. Ett långt luciatåg med elever från femte och sjätte klass i Timmersdala skola skred in i salen med lucian Amanda Leverin i spetsen. Efteråt kom pepparkaksgubbar sjungandes Tre gubbar, tre gubbar från pepparkakeland. Många kända advents- och julsånger, någon på engelska, framfördes. Staffansvisan sjungen av Otto Svantesson, de fyra tomtarna som framförde sin tomtevisa och stjärngossarna med sin sång, drog ner stora applåder. Att få lyssna och se glada och frimodiga ungdomar framföra sina sånger, var en höjdpunkt och applåderna blev många. Lärarna Annelie, Ingela och Maria, som stod bakom programmet, tackades med var sin blomma.
Efteråt följde kaffeservering och dragning på lotterier.

Myskväll 2016-11-10

En mörk höstkväll och tända marschaller på vägen in till Björkandersgården. Därinne var brasan tänd och ett 10-tal hembygdsvänner hade samlats för att se på bilder och film.
Kent Lundgren och George Lans visade bilder från Hembygdsföreningens aktiviteter. Därefter visades filmer från George Lans och Rune Gustafssons vandringsresa till Österrike. Det visade att Rune har mycket musikalitet och dans i sig.
Efter dessa trevliga filmer och bilder serverades korv och fika, som kommittén från Timmersdala hade gjort iordning.

Smidesdag 2016-09-03

Smidesdag.
Lördagen den 3 september hölls traditionsenligt en smidesdag vid Sparresäters smedja av Norra Billings hembygdsförening. Smeden visade de närvarande, hur man t. ex. tänder en ässja och hur en fjäderhammare fungerar.
På programmet stod även guidade turer på Motorsågsmuseet. Även ärtsoppa, grillad korv och kaffe fanns att tillgå.

Familjedag Gröna Lund 2016-08-21.

FAMILJEDAG.
Med anledning av att det i år är hembygdsföreningarnas jubileumsår, tog Norra Billings hembygdsförening tillfället i akt och visade upp sin verksamhet under familjedagen på Gröna Lund.
Hela dagen passerade en ström av besökande förbi hembygdsföreningens stånd, som fanns alldeles innanför entrén. Korv fanns att grilla på fältässja, olika hembygdsböcker fanns till försäljning och gamla bruksföremål kunde man gissa namnen på. Vidare kunde man prova på att spela kägla.

Sommarresa 2016-08-13

VÄRMLANDSRESA.
I år gick sommarens bussresa för Norra Billings hembygdsförening mot Värmland. Resan började i regntungt väder, men när vi nådde målet, Lars Lerins konsthall i Karlstad, sken solen. ”Sola i Kalsta” gav syn för sägen! Den stora konsthallen, Sandgrund, är välfylld av stora tavlor, alla utan ram. Detta för att betraktaren skall kunna se tavlan ostörd. Motiven är väldigt skiftande och ger ofta uttryck för en strimma av ljus inifrån.
Efter en god lunch på Karlstads museum förflyttade sig resenärerna till en brygga vid älven. Båtbussen Stina Stursk lade till och en timslång färd på vattnet genom Karlstad vidtog.
Resekommittén, Maj-Britt Lundgren och Barbro Pettersson, fick en välförtjänt applåd särskilt med tanke på att de hade med kaffe och hembakat bröd till förmiddagskaffet, som intogs på Stockens parkering.

Slåtter hos familjen Fransson på Törstorp 2016-07-19.

Det fina sommarvädret gjorde sitt till när ett 20-tal personer från trakten kring Lerdala besökte den gamla gårdsfastigheten Törstorp. På programmet stod slåtter med gamla metoder, lie, räfsa och hötjugor kom till användning när slåtterängen skulle fixas till.

Sedan ett 15-tal år har det varit en tradition att familjen Fransson bjuder in till slåtter på torpet Törstorp. Under tisdagen dök ett 20-tal personer upp för att delta i slåtterarbetet som utförs på det gamla sättet, med lie, räfsor och hötjugor.
– Jag och min bror Lennart äger torpet, berättar Yngve Fransson, det var vår far som bodde här en gång i tiden, men huset revs på 1930-talet, så nu står vår jaktstuga här i stället. Hembygdsföreningen vill gärna komma hit och det är viktigt för att hålla igång hantverket så därför är det en tradition nu att ha slåtter här, berättar Yngve.
Decirée Rydberg är en av dem som deltar i arbetet och hugger sig fram i det långa gräset med en lie.
– Det är ganska besvärligt att få det bra, men det är en rolig tradition också, säger hon.
Arbetet går snabbt framåt när nyslipade liar i mer eller mindre vana händer svischar av gräset. Det märks att flera varit med förr om slåtter och de står redo med träräfsor och tjugor och snart är två höhässjor klara.
Den största delen på ängen tar dock hästen Doris och Mats Reist hand om med slåttermaskinen. Efter några varv runt ängen för Doris och maskinen ligger höet redo att hängas upp på hässjestörarna.
Familjen Weicker besöker slåttern på Törstorp för andra gången och tycker det är en skojig tradition.
– Jag har liat gräs sedan jag var åtta år och det är speciellt med det nyslagna höet som luktar så gott, säger Lotta Weicker. Sedan har vi ju med våra tre barn som hjälper till också. Lillflickan Elsie har dock fullt upp med att plocka smultron och gosa med en padda som hon hittat.
Men ingen slåtter utan ett ordentligt fika och Marianne Fransson hade bullat upp med både smörgås, bondkakor och kokkaffe. Till kaffet kunde man även lyssna till Inger Widhja som berättade om frieri. och bröllopstraditioner från förr i tiden.

Grillkväll 2016-06-30

GRILLKVÄLL.
Norra Billings hembygdsförening bjöd in till en grillkväll vid Sportstugan på Billingen. Utsikten därifrån är vidunderlig, men denna kväll skymdes sikten något av regntunga skyar. De närvarande fick höra Georg Lans berätta om bakgrunden till att ett hus byggdes här vid klippkanten, uppskattningsvis 300 meter över havet.
Tekla Thunberg, som var rektor vid Skövde flickskola, ansåg att skolungdomar i Skövde behövde komma ut i naturen och lät bilda föreningen Skövde skolungdomars sportstugeförening. Den 28 april 1937 köptes stugan in för 400 kronor. Fram till slutet av 1990-talet använde skolor huset för lägerverksamhet. Så småningom avtog användandet – strapatserna kändes för stora eftersom det endast var en lång gångväg fram. År 2007 övergick huset i privat ägo.
På altanen intogs sedan den medhavda grillmaten i någon lätt regnskur.

Hemlig resa 2016-05-26

Vårresa.
På vindlande vägar brummade Ingemar Anderssons veteranbuss fram mot det okända resmålet. När bussen stannade i Stenstorp utanför Dalénmuseet var målet för Norra Billings hembygdsförenings resa nått.
Guiden Bo Köhler tog emot och berättade inlevelsefullt om bygdens son, Gustaf Dalén. Han föddes 1869 på Skräddaregården i Stenstorp med fyra syskon. Modern ivrade för att barnen skulle studera och alla blev akademiker.
När Gustaf Dalén var 13 år uppfann han en väckningsanordning, som slutligen välte sängen. Han stannade kvar på gården och hittade på olika hjälpmedel. Han började med biodling och startade mejeri och uppfann fettprovare för mjölk. Denna uppfinning förde honom till studier vid Chalmers, där han gick ut som kursetta.
För att vägleda sjöfarande uppfann Gustaf Dalén fyren och använde sig av acetylengas för att få ett stabilt och fast sken. Han gjorde en rad uppfinningar som helt revolutionerade fyrbelysningen, t ex klippapparaten, agamassan och solventilen. Härigenom sparades, dels stor gasåtgång, dels hindrades explosion och dels utnyttjades dagsljuset.
I september 1912 blev han blid genom en gasexplosion. Samma år tilldelades han Nobelpriset i fysik, då om 140.000 kr, som å hans vägnar brodern Albin fick motta.
År 1922 konstruerade han en ny sorts köksspis, vida överlägsen andra spisar. Den eldades med koks och var värmeackumulerande. Tillverkningen pågick i Sverige fram till år 1957 för att sedan fortsätta i England.
Under sin levnad erhöll han 118 olika patent, bland annat för konstruktion av spiropulsator, träkuvös, hjärt- och lungmaskin, lustgasapparat och nätansluten radio med högtalare.
Under första världskriget tillverkades i Tyskland en personbil, som efter tillstånd av Gustaf Dalén fick använda bilmärket AGA.
År 1937 blev Gustaf Dalén sjuk och i slutskedet fick han ta hjälp av sin egen lustgasap-parat. Hans valspråk ”Var optimist” bar han som kavajnåloch hade alltid flera att dela ut till dem han mötte.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter