Om oss

 

År 2019 firade Norra Billings Hembygdsförening 50 år som hembygdsförening.

Föreningens område innefattar socknarna Berg, Böja, Lerdala och Timmersdala belägna på det natursköna Billingens nordspets i Skövde kommun. Området är gammal kulturmark med oskiftade åkerlappar, långa gruvgångar och flera kalkugnar. Och i skogarna finns lämningar av backstugor, lönnkrogar, rövarkula, varggrop och två fornborgar – förutom fyra vackra kyrkor och två gamla stationshus. Att bygden har gamla anor märks i att flera ortsnamn har rötter i asatron.

Den vackra hembygdsgården heter Björkandersgården och ligger i Böja. Gården har funnits i föreningens ägo sedan 1982. Föreningen äger även Anna Karlgrens Backgården som inköptes 1997 som gränsar till Björkandersgården, och Lilla Bodarna som delvis flyttats från Klyftamon. Backgården såldes 2019 och nu ska Björkandersgården repareras, blan annat ska taket läggas om. I föreningens ägo finns många äldre intressanta artefakter, handlingar och fotografier.
Föreningen har tidigare haft dispositionsrätt på Gårdssmedjan på Sparresäter, men nu har Landstinget sålt Sparresäter. Därför har hembygdsföreningen hyrt ett magasin på Remningstorp och flyttat över allt från smedjan. Vi har också fått disponera motorsågar och andra skogsredskap och flyttat över dessa saker till Remningstorp och inrättat ett Skogsmuseum.

Norra Billings hembygdsförening är en mycket aktiv förening med 215 medlemmar