Bli medlem

Norderåsens hembygdsförening

Medlemsavgift för 2021 är 
50 kr för enskild medlem 
och 100 kr för familj. 
Barn i familj som under
året fyller 18 år räknas
som enskild medlem. 

Kontakta sekreterare, kassör 
eller någon annan i styrelsen. 

Bankgiro: 871 - 4099
Minnesgåvor; gåvobrev utfärdas 

(Observera att Postgiro ej
längre går att använda.)