HEMBYGDSFÖRENINGENS STYRELSE 2021

Ordförande: Håkan Jonsson 
Sekreterare: Inga-Britt Johansson
Kassör: Torsten Jonsson 
Ledamöter:
Styrelseledamot
Margaretha Svegård,
styrelsesuppleant
Maj Persson 

Revisorer: 
Ann-Marie Norman 
Sture Olsson 
Suppleant: 
Sören Adill 

Till ledamöter för
valberedningen valdes: 
Klas-Göran Jaldesfors 
(sammankallande) och 
Inga-Britt Johansson 
 

 


 

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]