Om oss

Näsby hembygdsförening bildades 1944. Medlemsantalet är omkring 240 och de flesta av socknens invånare är medlemmar i hembygdsföreningen. Dessutom är åtskilliga Näsbybor i förskingringen medlemmar.Hembygdsföreningen äger och förvaltar socknens enda profana samlingslokal, Sockenstugan, Det är den före detta kyrkskolan som Vetlanda kommun överlät till hembygdsföreningen efter skolans nedläggning 1969. Efter...

Läs mer >

Nyheter

Biotpskydd och Naturvårdsavtal


Ett 35-tal besökare kom till Sockenstugan i Näsby då hembygdsföreningen inbjöd till en informationskväll om biotopskydd och naturvårdsavtal. Representanter från Skogsstyrelsen medverkade och informerade om olika skötselavtal för att bevara höga naturvärden. Biotopskydd handlar om att skydda små områden med betydelse för växt- och djurliv. Ett näraliggande exempel på...

Läs mer >

Välkommen till Näsby Hembygdsförening!

Näsby sockenstuga.

Välkommen till vår hemsida där du kan läsa om Näsby Hembygdsförening, vad som har hänt och vad som kommer att hända i socknen.

Bokningar av sockenstugan sker till vår vaktmästare Emma Ahtola på tel 073 980 35 65. Om vaktmästaren inte svarar så tala in ett telefonmeddelande så får du återkoppling...

Läs mer >

Hembygdsföreningens styrelse 2020


Ordförande Bo Fransson, Hultaby Gård, 574 94 Vetlanda

tel. 070-664 33 44 mail: [email protected]

Sekreterare Gert Westerdahl, Emigrantgatan 4E, 574 32 Vetlanda

Tel. 070-288 30 10 mail: [email protected]

Kassör Irma Ahtola Karlsson, Johannesberg 1, 574 94 Vetlanda

tel. 076-172 76 44 mail: [email protected]

Ledamot Tord Karlsson, Ånabråna 1, 574 94 Vetlanda

tel.070-398 81 40 mail: [email protected]

Ledamot...

Läs mer >