Om oss

Näsby hembygdsförening bildades 1944. Medlemsantalet är omkring 240 och de flesta av socknens invånare är medlemmar i hembygdsföreningen. Dessutom är åtskilliga Näsbybor i förskingringen medlemmar.Hembygdsföreningen äger och förvaltar socknens enda profana samlingslokal, Sockenstugan, Det är den före detta kyrkskolan som Vetlanda kommun överlät till hembygdsföreningen efter skolans nedläggning 1969. Efter renovering och ombyggnad kunde Sockenstugan invigas för sitt nya ändamål 1971. Den används nu flitigt för olika sammankomster. Här finns också föreningens arkiv och i de närliggande kyrkstallarna finns ett hembygdsmuseum och ett litet skolmuseum.Den drivande kraften i hembygdsföreningen var under många år Evert Rehn. Han kom till Näsby som nyutexaminerad folkskollärare och kantor 1950 och blev snabbt den ledande personligheten inom kulturlivet i Näsby. Under åren 1970-1988 var han hembygdsföreningens ordförande. Evert Rehn avled 1990. Nuvarande ordförande i hembygdsföreningen är Bo Fransson