Minnesmanifestation för Pontus Wikner


 

Den 3 maj 2012 så hölls en minnesceremoni för ihågkomsten av att den stora minnesstenen över Pontus Wikner för 100 år sedan restes på Hembygdsgården Kaserna. Ett trettiotal personer mötte upp. Munkedals Hembygdsförenings ordförande Sverker Balksten hälsade alla välkomna varefter Odd Fellowlogen nr 37 Pontus Wikners dåvarande Övermästare Roger Johansson höll ett minnestal och placerade en vacker blomsteruppsättning vid stenen.

Image
Roger Johansson
Image
Sverker Balksten och Roger Johansson
Foton: Annika Jacobsson 
 

Björn Jacobsson läste den dikt som lästes när stenen invigdes. Roger Johansson berättade att det var den då sju år gamla Odd Fellowlogen som bekostade att stenen sattes upp. Den höggs på Bohus Malmö, transporterades med båt till Munkedals hamn och vidare på den då smalspåriga järnvägen upp till Munkedals pappersbruk. Den sista svåra sträckan med branta backar skedde med hästtransport. En specialvagn byggdes och hästar från bl.a. Stale gård fick dra den nästa 5 ton tunga stenen. För att komma ända fram till nuvarande platsen fick man passera den för tillfället specialförstärkta bron över Munkedalsälven. Nuvarande stenbro fanns inte då utan vägen gick över där dammluckorna finns.
Sverker Balksten berättade att det vid invigningsceremonin för 100 år sedan var ca 1200 personer som hade samlats. De kom från när och fjärran. Många hade säkerligen tagit tåget till Munkedals järnvägsstation och vandrat upp till Kaserna. Denna uppgift kan utgöra ett mått på det mycket stora intresse det vid denna tid fanns för personen Pontus Wikner. Som Roger Johansson framhöll i sitt invigningsanförande kan det vara svårt att förstå Wikners filosofiska tankar för dagens moderna människor som inte kommer i kontakt med filosofin på samma sätt som man gjorde vid förra sekelskiftet.
Efter detta vandrade hela sällskapet till Pontus Wikners barndomshem som ligger inom samma område. Där förrättade kommunalpolitikern Gunilla Segerlod invigningen av det nyinrättade museet. Även hon höll en kort betraktelse över Pontus Wikner. Jan-Olof Karlsson från Munkedals kommun berättade att detta museum är det första som erhåller en skylt som man kan använda tillsammans med en modern mobiltelefon och få berättelsen om Pontus Wikner uppläst direkt i telefonen. Yngve Carlsson visade därefter museet för intresserade innan kaffedrickandet vidtog i den likaledes nyskapade tillbyggnaden av Bagarstugan.
 

Förening:

Munkedals Hembygdsförening

Skapad av: Lennart Sennung (2021-10-09 21:47:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lennart Sennung (2021-10-10 11:35:01) Kontakta föreningen