Bli medlem


 Du som vill veta mera om Munkedalsbygdens historia och samtidigt aktivt stödja det arbete som utförs i Munkedals Hembygdsförening bör bli medlem i föreningen.
 Som medlem får du två nummer per år av vår medlemstidning Munkedalsbygden där vi berättar om sådant som hänt i vår bygd bakåt i tiden, men också nyheter som föreningen är inblandad i. Detta är det enda sättet att få tidningen eftersom den inte säljs i lösnummer.
 Ditt medlemskap är viktigt för både för föreningen och för bygden. Föreningen ger det intäkter att underhålla och driva verksamheten. För bygden innebär det att värdefulla kunskaper som just du bär på kan, genom oss, delges andra samt bevaras till eftervärlden.
Bli medlem genom att betala årsavgiften

Avgiften är 170:- och familj 260:-

 
Sätt in beloppet på bankgiro nr 665-7480
och kom ihåg att ange namn och adress.
 Tänk på att om det finns flera personer i familjen uppskattar vi om Ni stödjer oss med flera medlemsavgifter.
 Du kan också ringa Hembygdsmuseet 0524-101 80 eller någon av medlemmarna i styrelsen, vars telefonnummer du hittar under styrelsen

 

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]