Skolmuseum

Hembygdsföreningen sköter det skolmuseum, som finns i gamla järnvägsstationshuset i Mörbylånga. Muséet är öppet alla lördagar i juli samt första lördagen i augusti, klockan 10.00-14.00. I övrigt visas muséet efter kontakt med Elisabet Engqvist, tfn 0485-406 21, mobil 0708-406219, mail [email protected]

Skolmuséet tillkom på initiativ av skolstyrelsen i Mörbylånga kommun år 1983. Dåvarande skolchef Göran O T Dahlberg fick i uppdrag att tillsammans med dåvarande rektor Lars Ternblad i Färjestaden bygga upp och samla in föremål till skolmuséet. Tyvärr avled Lars Ternblad på hösten 1983 och fick aldrig möjligheten att vara med i projektet, något som han verkligen önskat. Inrättandet av hela skolmuséet har därför ensamt verkställts av Göran O T Dahlberg.

Meningen var från början att skolmuséet skulle placeras i gamla kommunalsalen på andra våningen i stenskolan i Torslunda, en av Sveriges äldsta skolbyggnader. Detta gick dock inte då elevantalet ökade vid skolan och lokalen behövdes för undervisningen. Den första platsen för skolmuséet blev i stället ett par små rum i källaren på Köpingskolan i Mörbylånga. Dock blev platsen snart för liten och allt insamlat material placerades i stället på andra våningen i Kyrkskolan i Mörbylånga, först i klassrummet i nordost och sedan i speciellt iordningställd sal i nordväst.

År 2007 skulle kyrkskolan avyttras till en privatperson och det var dags för ny flytt. I februari 2008 var det klart med ersättningslokal. Kommunstyrelsen erbjöd skolmuséet att flytta till den östra delen av den gamla centralstationen i Mörbylånga. Lokalen ägs av Mörbylånga Bostads AB och förhyrs av kommunstyrelsen. Förhoppningsvis får muséet vara kvar i denna lokal, som är centralt placerad och dessutom handikappvänlig.

Skolmuséet har formen av ett gammalt klassrum med en gammal kateder, upphittad i ett uthus i Algutsrum, på hedersplatsen. Bänkarna kommer från olika socknar i kommunen. Det finns åtta dubbelbänkar av äldsta sort. Det finns också åtta enkelbänkar, tre för småskolan och fem för folkskolan. Genom vänligt tillmötesgående från Vickleby Hembygdsförening har en bänk för 4 elever skänkts till muséet. Bänken kommer från Vickleby skola. En gammal tramporgel och ett antal skåp för förvaring av skolmaterial finns också i salen liksom en mängd skolplanscher.

Skolmuseet mot katedern

På väggarna hänger planscher med våra 28 bokstäver från A till Ö med tillhörande bild.

Skolmuseet med bokstavsplanscherna

 I ett gammalt klassrum skulle också finnas bilder av kungar och andra kända personer. I skolmuséet finns tavlor i färg på kung Gustav V och hans gemål drottning Viktoria. Gustav II Adolf finns avbildad och det finns också en vävd tavla utvisande kung Oscar II. Blomsterkonungen Carl von Linné är avbildad på en tavla som har en linnéa utskuren i ramen.

Mot hörnan med planscher och 4-eleversbänk

 Det finns också en stor mängd undervisningsmaterial och ett stort antal böcker, som har samlats ihop från olika skolor. Det är också många enskilda personer, som har bidragit med material, som har funnits i gamla hem och sparats för framtiden.

Materielrummet på skolmuseet

F d skolchefen Göran O T Dahlberg, som under många års tid har samlat ihop allt, som finns i skolmuséet.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter