Bli medlem

Du blir medlem i Hembygdsföreningen genom att sätta in medlemsavgiften, f n 60:-/person, på föreningens bankgiro 219-1518. När vi ser Din inbetalning skickas medlemskortet ut. Alla som var medlemmar 2021 har fått medlemskortet för 2022 tillsammans med medlemsbrev och inbetalningskort. 

Som medlem i hembygdsföreningen går Du in för halva priset på Ölands museum Himmelsberga, Kalmar läns museum i Kalmar och stadsmuseet i Borgholm.