Årsmöte 2018

Den 20 mars genomfördes hembygdsföreningens årsmöte i hembygdsgården. Väldigt många medlemmar hade mött upp. Vi började med att Lars Andersson, ordförande i Smedby hembygdsförening, berättade om DVD:n Kyrkan och Bygden. Bakgrunden är filmer som spelades in åren 1947-1961. Dessa speglar olika evenemang inom kyrkan och bygden i Ölands södra kontrakt. Initiativtagare var kontraktsprosten Gillis Danielsson, som drev igenom att kontraktet köpte in en filmkamera och den användes flitigt. Filmerna spelades senare över till VHS men även detta format blev omodernt och nu är allt överfört till DVD. Även ljudet, intalat av Anders Åsenius i Mysinge, har följt med. I Mörbylånga visades förstås den del, som innehåller olika evenemang i Mörbylånga såsom invigning av Centralskolan (Skansenskolan), idrottstävling på Skansens idrottsplats, betkampanj det blöta året 1952, kontaktshelg med biskopsbesök, Sockerbruket och kungens eriksgata 1954.

Efter att besökarna bjudits på fralla med god kaka och kaffe vidtog själva årsmötesförhandlingarna. Alla styrelsemedlemmar, vars mandat gick ut, valdes om. Verksamhetsberättelsen innehöll många aktiviteter, som genomförts under 2017, och den ekonomiska berättelsen visade att ekonomin fortfarande är god. Detta innebar att medlemsavgiften bibehålls på den låga nivån 60 kronor även under år 2019.

Till sommaren kommer det som vanligt att ordnas torgdagar och visning av skolmuseet och på marknadsdagen är det kaffeservering och loppis på hembygdsgården. Även i sommar blir det en hembygdseftermiddag med repslageri och annat trevligt. Den 27 juli är det Mörbylånga hembygdsförenings egen dag på Himmelsberga och då blir det vernissage på föreningens fotoutställning i kaffestugan med tillhörande information om bilder och bygd. Samma dag har alla medlemmar i Mörbylånga hembygdsförening gratis inträde på Himmelsberga mot att medlemskortet visas upp.

Det finns alltså mycket att se fram emot som medlem i vår förening!

Cafékväll med bildvisning

Den 6 och 7 mars var det åter dags för föreningen att visa upp några av sina gamla bilder i storformat. Många besökare hade kommit till hembygdsgården de båda dagarna trots blötsnö och dåligt väglag. Den här gången visades bilder från hamnen från början av 1900-talet och fram till modern tid, en del från sjukvården, från kyrkan, gatubilder från gammal och ny tid och så förstås från idrottsföreningen med några av de duktiga fotbollslagen. Några av besökarna hittade sig själva på en del av bilderna och berättade episoder från söndagsskola, skola och fotboll.

Som vanligt bjöds kaffe i pausen och möjlighet till social samvaro. Aktiviteten gav också en inte obetydlig inkomst till föreningen.

Belysning på väderkvarnen

Nu är väderkvarnen på Sjöbacken vackert belyst. Några av föreningens styrelsemedlemmar under ledning av Jan Nilsson har ordnat detta medan Rolf Bergman grävt och kommunen ställt elström till förfogande från brandstationen.

Ta gärna en runda på kvällen och beskåda kvarnen – det blev väldigt fint!

Sjöbackekvarnen belyst

 

Cafékväll med bildvisning

Årets sista aktivitet genomfördes den 28 och 29 november. Det var föreningens sekreterare Elisabet Engqvist som för 14:e gången visade gamla bilder från föreningens arkiv. Som alltid samlade aktiviteten många intresserade deltagare och nu slogs besöksrekordet. Under de båda kvällarna kom sammanlagt 85 personer för att uppliva gamla minnen. Föreningen har sedan 2011 arbetat med att samla gamla bilder från Mörbylånga socken och köping och f n finns ungefär 3.700 bilder utlagda på en länk från hemsidan.

Kvällen bjöd på ett axplock av bilder från Mörbylånga både väldigt gamla och en del från 1970- och 1980-talet. Särskilt hyllades den nyligen bortgångne genuine mörbylångabon Jörgen Ingvarsson med en kavalkad av bilder från barndom till ålderdom i slutet av bildvisningen. Jörgen var en flitig fotograf och han tog kort på allt som tilldrog sig i Mörbylånga under årens lopp. Hembygdsföreningen har nu fått tillgång till hans bilder och arbete pågår med att scanna och dokumentera dessa. Arbetet genomförs av sekreteraren med värdefull hjälp av Sven-Bertil Svensson och Benne Andersson, som känner Mörbylångas historia och innevånare väl.

Under en paus i bildvisningen serverades kaffe med hembakat kaffebröd, då deltagarna fick tillfälle till samvaro och diskussioner om vad som visats under kvällen.

Två föreläsningar

Under hösten har hållits två föreläsningar på hembygdsgården.

Först ut var Göran Lundquist från Kastlösa som i Per Ekströmsällskapets regi berättade om sitt liv med konsten. Göran visade många vackra bilder på verk av konstnärer, som verkat på Öland under årens lopp. Göran fick sitt konstintresse vid unga år i samband med att Waldemar Lorentzon gjorde fresken i Kastlösa kyrka och intresset har hållit i sig under alla år. En mycket trevlig föreläsning med många nöjda åhörare. Hembygdsföreningen stod för kaffeserveringen.

Höstens andra föreläsning stod konsthistoriker Fred Johanson för. Rubriken var ”Konstnärer på södra Öland från Per Ekström till Per Skogler”. Fred bjöd på en exposé av södra Ölands konstnärer, såväl bofasta som tillresta. Till vackra bilder berättade Fred med stor inlevelse om deras liv och verk. Många hade hittat till hembygdsgården denna kväll, som avslutades med kaffeservering.

Kulturarvsdag på skolmuseet

Den 9 september var det extraöppet på skolmuseet med anledning av Riksantikvarieämbetets satsning på Kulturarvsdagar för hela Sverige. År 2017 fyller folkskolan 175 år och därför tyckte vi att det var lämpligt att visa upp skolmuseet lite extra. Vi hade tagit fram en del av våra äldsta böcker, några ända från 1800-talets mitt, och dukat upp med skrivböcker, bläck och stålpennor. Yvonne och Elisabet hade klätt på sig lite gammaldags kläder och informerade besökarna om museets klenoder och hjälpte dem som så önskade till rätta med de gammaldags skrivdonen. Och att takterna satt kvar hos den äldre generationen kunde vi konstatera.

Yvonne och Elisabet visade upp museet.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter