Klädutställning

Ännu vet vi inte när Hembygdsgårdens utställningar åter kan öppnas för alla. Under tiden bygger vi bland annat upp en ny klädutställning i ett rum innanför smedjan. En direktingång till klädrummet ordnas mellan byggnaden och ån.


Editerad av: Roland Borell (2021-03-09 11:12:22)